KNF: Zysk netto banków w 2016 r. to 13,91 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w Polsce w 2016 roku wyniósł 13,91 mld zł. To oznacza wzrost o 24,3 proc. rdr – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Według wyliczeń PAP w samym grudniu zysk netto sektora wyniósł 838,6 mln zł, natomiast w IV kwartale 2016 roku 2,52 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł w 2016 roku o 7,6 proc. do 38,06 mld zł, natomiast wynik z prowizji spadł o 5,4 proc. do 12,6 mld zł. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w 2016 roku wyniosły 7,34 mld zł, spadając -14,1 proc. rdr.

(gu)


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Banki w Europie zerowych emisji netto

Kategoria: Ekologia
Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest potężnym bodźcem do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, jednak organy nadzoru bankowego powinny skupić swoją uwagę przede wszystkim na zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, a nie na rezultatach polityki klimatycznej.
Banki w Europie zerowych emisji netto

Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB

Kategoria: Trendy gospodarcze
W największych gospodarkach majątek – wartość netto – rośnie w tempie nieproporcjonalnym do PKB, a wykorzystanie tego pierwszego niekoniecznie służy przyszłemu wzrostowi. Prowadzi to do skrajnych nierówności.
Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB