KNF: Zysk netto banków w 2016 r. to 13,91 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w Polsce w 2016 roku wyniósł 13,91 mld zł. To oznacza wzrost o 24,3 proc. rdr – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Według wyliczeń PAP w samym grudniu zysk netto sektora wyniósł 838,6 mln zł, natomiast w IV kwartale 2016 roku 2,52 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł w 2016 roku o 7,6 proc. do 38,06 mld zł, natomiast wynik z prowizji spadł o 5,4 proc. do 12,6 mld zł. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w 2016 roku wyniosły 7,34 mld zł, spadając -14,1 proc. rdr.

(gu)


Artykuły powiązane