KE: W ’20 deficyt sektora gg Polski to 9,5 proc., dług 58,5 proc. PKB

Deficyt sektora gg Polski w 2020 r. wyniesie 9,5 proc. PKB, a dług publiczny według metodologii ESA wyniesie 58,5 proc. PKB – wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej.

„W 2020 i 2021 r. recesja spowodowana pandemią COVID-19 będzie mieć silny, negatywny wpływ na finanse publiczne. Zmaterializuje się za pośrednictwem dwóch głównych kanałów. Po pierwsze, poprzez zmniejszenie dochodów podatkowych, na co wpływ będą miały: niekorzystna sytuacja na rynku pracy i czynniki cykliczne. Po drugie, wzrosną wydatki, głównie ze względu na środki przeznaczone na powstrzymanie pandemii i wspieranie gospodarki. Szacuje się, że wpływ fiskalny tych środków w 2020 r. przekroczy 5,5 proc. PKB, z czego część jest finansowana z dedykowanego funduszu UE” – napisano.

„W szczególności, projekcja ta obejmuje pożyczki dla przedsiębiorstw udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju, przyjmując – zgodnie z zapowiedziami rządu, że około 60 proc. z nich zostanie umorzonych. Zwiększa to deficyt w 2020 r. o około 2,5 p.p. PKB. Ponadto, w ostatnich latach Polska wdrożyła polityki wydatkowe, które są trudne do odwrócenia. Wszystkie te czynniki zwiększą deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. do 9,5 proc. PKB” – dodano.

KE prognozuje, że w 2021 r. deficyt sektora gg Polski spadnie do ok. 3,8 proc. PKB.

„W 2021 r., przy założeniu braku zmiany polityki, deficyt poprawi się i wyniesie ok. 3,8 proc. PKB, co będzie spowodowane ożywieniem gospodarczym i wygaśnięciem znacznych wydatków na wsparcie gospodarki. Oczekuje się, że poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i rosnąca konsumpcja będą stymulować wzrost dochodów podatkowych i dochodów ze składek na ubezpieczenia społeczne” – napisano.

„Ryzyko dla tej prognozy stanowią gwarancje publiczne i pożyczki, które w przyszłości mogą zostać uruchomione lub niespłacone. Dług sektora rządowego i samorządowego w latach 2020–2021 znacznie pogorszy się i wyniesie ok. 58,5 proc.” – dodano.

pat/osz/


Artykuły powiązane

Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa

Kategoria: Analizy
Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Europejskie budżety pod ciśnieniem złej koniunktury

Kategoria: Analizy
Europejskie budżety pod ciśnieniem złej koniunktury

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac