KE: PKB Polski w ’20 spadnie o 4,3 proc., a w ’21 wzrośnie o 4,1 proc.

Komisja Europejska szacuje, że PKB Polski w 2020 r. spadnie o 4,3 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 4,1 proc. – wynika z wiosennych prognoz. Inflacja HICP w 2020 r. ma wg KE wynieść 2,5 proc., a w 2021 r. wzrosnąć do 2,8 proc. W ocenie KE, ryzyko związane z prognozą przechylone jest „w dół”.

„Pandemia COVID-19 kończy prawie trzy dekady nieprzerwanego wzrostu w Polsce. Oczekujemy, że PKB w 2020 r. spadnie o 4,3 proc. z powodu zakłóceń w działalności gospodarczej spowodowanej lockdownem oraz bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego. W 2021 r. PKB powinien odbić i wzrosnąć o ok. 4 proc., dzięki silnemu ożywieniu w konsumpcji gospodarstw domowych. Niemniej jednak, w horyzoncie projekcji PKB raczej nie powróci do poziomów z 2019 r.” – napisano w raporcie.

„Pomimo wprowadzonych, znacznych środków wsparcia przez rząd, przewiduje się, że konsumpcja prywatna mocno wyhamuje z powodu wzrostu bezrobocia, gwałtownego spadku wzrostu płac i słabego zaufania konsumentów. Inwestycje również silnie spadną w 2020 r., jako że wzrost niepewności i oczekiwania dotyczące niższego popytu prawdopodobnie będą miały wpływ na plany inwestycyjne firm. W międzyczasie, inwestycje publiczne mogą ucierpieć z powodu niższych dochodów i wzrostu innych pozycji wydatków” – dodano.

W ocenie KE, ryzyko związane z prognozą przechylone jest „w dół”.

„Powrót do ożywienia będzie w dużej mierze zależeć od skuteczności środków rządowych i od tego, jak zamortyzują one wpływ szoku na rynek pracy. Również, poza globalnym zagrożeniem, wirus może mieć długotrwały wpływ na niektóre sektory, w szczególności usługi, co może utrudnić powrót do ożywienia” – napisano w raporcie.

KE prognozuje, że stopa bezrobocia w 2020 r. wyniesie ok. 7,5 proc.

„Na rynek pracy wpływ będzie miało zamknięcie gospodarki i spadek popytu, co podniesie stopę bezrobocia do około 7,5 proc. w 2020 r. Doprowadzi to prawdopodobnie do nagłego cofnięcia obserwowanego w ostatnich latach trendu wzrostowego płac, szczególnie w sektorze usług. Niemniej jednak, spadek wzrostu płac może być częściowo zrównoważony wcześniejszymi podwyżkami płac w sektorze publicznym. W 2021 r., podczas gdy zatrudnienie będzie się znacząco poprawić, płace będą rosnąć jedynie umiarkowanie” – napisano.

Autorzy raportu prognozują, że w 2020 r. zarówno eksport, jak i import Polski spadną.

„Spadający popyt ze strony głównych partnerów handlowych Polski i zakłócenia w handlu międzynarodowym spowodują, że zarówno eksport jak i import w Polsce w 2020 r. spadną. Jednak ze względu na strukturę polskiego eksportu i podwyższoną konkurencję cenową, saldo wymiany handlowej pozostaje zasadniczo niezmienione w 2020 r. Wraz z ożywieniem popytu zewnętrznego, w 2021 r. eksport wzrośnie” – napisano.

KE prognozuje, że inflacja (HICP) w Polsce w I kw. 2020 r. osiągnęła szczyt w okolicach 4 proc., a począwszy od II kw. 2020 r. będzie obniżać się i wyniesie 2,5 proc. w 2020 r.

„Inflacja HICP przyspieszyła do 2,1 proc. w 2019 r. i szacuje się, że osiągnęła najwyższy poziom w I kw. 2020 r. rosnąc do prawie 4 proc., napędzana zwyżką cen żywności i usług. Prognozuje się, że począwszy od II kw. 2020 r. inflacja będzie spadać, wraz ze spadkiem cen ropy, spadającym popytem i gwałtownym spadkiem wzrostu płac. Oczekujemy, że inflacja spadnie do 2,5 proc. w 2020 r., a w 2021 r. – wraz z ożywieniem gospodarki – wzrośnie do 2,8 proc.” – napisano w raporcie.

pat/ana/


Artykuły powiązane

Elastyczność rynków pracy pomogła naprawić gospodarki po recesji

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Elastyczność rynków pracy pomogła naprawić gospodarki po recesji

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Koniunkturę nakręca głównie popyt krajowy

Kategoria: Analizy
Koniunkturę nakręca głównie popyt krajowy

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac