GUS: W I wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw +12,8 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł, co oznacza wzrost o 12,8 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,2 proc. i wyniosło 6515,7 tys. etatów

W styczniu 2024 r. zanotowano mdm spadek wynagrodzeń o 3,3 proc. Wynikał on z braku wypłat premii i nagród.

„W styczniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do grudnia 2023 r. o 3,3 proc. Spadek ten był efektem zmniejszenia skali lub niewystępowania w styczniu wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. wypłat premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń” – napisano.

tus/ gor/ asa/


Artykuły powiązane

Na rynku kredytów wieje optymizmem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekuje się, że 2024 r. upłynie pod znakiem rosnącego popytu na kredyty wśród mikroprzedsiębiorstw. Potwierdzają to prognozy Biura Informacji Kredytowej (BIK), a także  wyniki ankiety NBP o sytuacji na rynku kredytowym.
Na rynku kredytów wieje optymizmem

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (23–27.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce