GUS: Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6 proc.

Produkcja przemysłowa w styczniu 2024 r. wzrosła o 1,6 proc. rdr, w porównaniu ze styczniem2023 r., kiedy notowano wzrost o 1,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem 2023 r. wzrosła o 2,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w styczniu o 3,1 proc. rdr i o 3,9 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2023 roku i o 0,2 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2023 r.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w styczniu br. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych – o 14,4 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,6 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 4,5 proc., dóbr związanych z energią – o 1,9 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,7 proc.

map/ gor/