Eurostat: Ceny według HICP w Polsce w V, + 12,8 proc. rdr

Ceny liczone według HICP w Polsce w maju 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 12,8 proc., wobec 11,4 proc. w kwietniu 2022 r. – podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,6 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w maju wyniósł 13,9 proc. rdr i 1,7 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

 

map/ asa/


Artykuły powiązane