Deficyt sektora finansów w ‘22 w Polsce wzrośnie do 3,5 proc. PKB

Deficyt sektora finansów w 2022 r. w Polsce wzrośnie do 3,5 proc. PKB, deficyt w obrotach 5,7 proc. PKB – podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

„Spodziewany sezonowy wzrost wydatków rządowych w grudniu prawdopodobnie spowoduje wzrost deficytu fiskalnego w Polsce z 1 proc. PKB w 2021 r. do 3,5 proc. w 2022 r.” – napisano w raporcie.

„Rosnące wydatki rządowe w ostatnich miesiącach roku również przyczynią się do zwiększenia deficytu na rachunku obrotów bieżących w całym roku w regionie. Ze względu na gwałtownie wyższy import energii i pogarszający się eksport pod koniec roku dzięki słabnącemu popytowi zewnętrznemu, oczekujemy, że całoroczne deficyty na rachunku obrotów bieżących w 2022 r. powiększą się do 4,8 proc. PKB w Czechach, 7,2 proc. PKB na Węgrzech, 5,7 proc. PKB w Polsce i 8,9 proc. PKB w Rumunii” – dodano.

IIF pisze, że tak duże nierównowagi sprawią, iż wielu inwestorów będzie sceptycznie nastawionych do sygnałów z banków centralnych CEE-4, że cykle zacieśniania zbliżają się do końca.

„Dalsza presja na deficyt fiskalny i na rachunku bieżącym, oczekiwania inflacyjne, przepływy kapitałowe i presje na deprecjację walut mogą zmusić banki centralne CEE-4 do kontynuowania zacieśniania polityki lub interwencji walutowych w 2023 r. Jednak widzimy niskie prawdopodobieństwo konieczności dodatkowego zaostrzenia polityki, ponieważ przewidujemy kwartalne spadki produkcji w regionie CEE do połowy 2023 r.” – napisano.

IIF podaje, że najnowsze wskaźniki aktywności o wysokiej częstotliwości, takie jak podkomponenty wskaźników PMI, pokazują, że produkcja, nowe zamówienia i nowe zamówienia eksportowe gwałtownie spadły, co spowoduje poważną recesję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i strefie euro w nadchodzących kwartałach.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Kategoria: Analizy
Po zaledwie trzech latach przerwy Turcja ponownie zmaga się z lawinowym spadkiem wartości własnej waluty. W odróżnieniu od poprzedniej fali kryzysu, tym razem zdaje się nieszczególnie sprzeciwiać zapoczątkowanym trendom.
Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Permanentne deficyty fiskalne są korzystne dla gospodarki globalnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Deficyt fiskalny jest lustrzanym odbiciem finansowych nadwyżek sektora prywatnego. Nadwyżka ta z zasady powinna zatem odpowiadać rozmiarami deficytowi sektora publicznego, przynajmniej w dłuższej perspektywie.
Permanentne deficyty fiskalne są korzystne dla gospodarki globalnej

Dlaczego rubel jest najbardziej zyskującą w tym roku walutą na świecie?

Kategoria: Analizy
Mimo trwającej w Ukrainie wojny rosyjski rubel jest najbardziej zyskującą od początku roku walutą na świecie. Jego aprecjacja następuje w warunkach obniżania stóp procentowych przez Centralny Bank Rosji i łagodzenia ograniczeń przepływów kapitałowych.
Dlaczego rubel jest najbardziej zyskującą w tym roku walutą na świecie?