Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Narodowy Bank Węgier utrzymał 1-tyg. stopę procentową bez zmian

Polska Agencja Prasowa

Czechy: Premier zapowiada szokowy wzrost cen energii

Polska Agencja Prasowa

PE poparł reformę systemu handlu emisjami

Polska Agencja Prasowa

USA: Biden wezwał Kongres do zawieszenia fed. pod. na paliwo

Polska Agencja Prasowa

BŚ: 2,3 mld dol. dla zagrożonych głodem krajów Afryki

Polska Agencja Prasowa

Borys, PFR: Polska jest blisko szczytu inflacji

Polska Agencja Prasowa

Powell: Dalsze podwyżki stóp proc. w USA są właściwe

Polska Agencja Prasowa

Błaszczak powołany na funkcję wicepremiera; zmiany w rządzie

Polska Agencja Prasowa

Kightley: NBP podpisał w ’21 nową umowę z GUS

Polska Agencja Prasowa

Kightley: NBP zwiększa zaangażow. w instr. zrówn. rozw.

Polska Agencja Prasowa