Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

UK: BoE utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc.

Niemcy: Produkcja przemysłu -9,2 proc. mdm; progn. -7,4 proc. w III

Chiny: Indeks PMI w usługach, eksport i import w IV 2020 r.

KIG: Polski eksport w marcu ’20 spadł o 15,8 proc. rok do roku

PKB Unii Europejskiej w 2020 r. zmniejszy się o 7,4 proc.

Przywrócenie sprzedaży monet w oddziałach NBP od 12 maja ’20

Hiszpania: 11 mld euro przeznaczy rządu dla poszkodow. COVID-19

KE: W ’20 deficyt sektora gg Polski to 9,5 proc., dług 58,5 proc. PKB

KE: PKB Polski w ’20 spadnie o 4,3 proc., a w ’21 wzrośnie o 4,1 proc.

W I kw. o 1,64 proc. wzrosła liczba cudzoziemców ubezp. w ZUS