Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

EBC: W XII nadwyżka obrotów bież. (sa) strefy euro: 31,9 mld euro

Polska Agencja Prasowa

GUS: Wzrost produkcji w styczniu odnotowano w 16 działach gosp.

Polska Agencja Prasowa

GUS: W I wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw +12,8 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Ceny produkcji przemysłowej w styczniu rdr spadły o 9,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

Chiny: Szef MSZ obiecał wspierać współpracę z Unią Europejską

Polska Agencja Prasowa

Chiny: Bank centralny obniżył 5-letnią stopę ref. o 25 pb.

Polska Agencja Prasowa

UE będzie chronić żeglugę na M. Czerwonym i w Zatoce Perskiej

Polska Agencja Prasowa

IRG SGH: W I kw. poprawiła się koniunktura w gospodarce

Polska Agencja Prasowa

IRG SGH: W I kw. poprawiły się nastroje konsumentów

Polska Agencja Prasowa