Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Podaż pieniądza (M3) w IV + 6,7 proc. rdr.; 0,3 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

GUS: Ogólny wskaźnik koniunktury w V 89,6 wobec 91 w IV

Polska Agencja Prasowa

Indeks Ifo w Niemczech w V: 91,7 pkt. Prognoza: 93 pkt.

Polska Agencja Prasowa

GUS: W maju przesunięcie oczekiwań inflacyjnych niżej

Polska Agencja Prasowa

Wlk. Brytania: Ceny konsump. w IV: +8,7 proc. rdr. Prognoza:+8,2 proc.

Polska Agencja Prasowa

BIK: 1,131 mln rachunków z wakacjami kredyt. o war. 281 mld zł

Polska Agencja Prasowa

MF: Nie mamy do czynienia ze zbyt dużą aprecjacją złotego

Polska Agencja Prasowa

Węgry: MNB utrzymał główną stopę na poziomie 13,00 proc.

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w usługach w maju 2023 r. wyniósł 55,1 pkt

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w przemyśle w maju 2023 r. wyniósł 46,9 pkt

Polska Agencja Prasowa