Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Skuza, MF: Wynik JST na koniec ’22 będzie lepszy od prognoz

Polska Agencja Prasowa

Wskaźnik nastrojów inwestorów w eurostrefie w XI: -30,9 pkt

Polska Agencja Prasowa

NBP: Banki zapowiadają zaostrzanie pol. kredytowej na IV kw. ’22

Polska Agencja Prasowa

Deficyt sektora finansów w ‘22 w Polsce wzrośnie do 3,5 proc. PKB

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Produkcja przemysłowa we wrześniu ‘22: +0,6 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

Władze Chin zapowiadają utrzymanie polityki „zero-COVID”

Polska Agencja Prasowa

Kanadyjskie banki zapłacą dod. podatek za zyski podczas pandemii

Polska Agencja Prasowa

Bułgaria otrzymała po raz pierwszy gaz skroplony z Norwegii

Polska Agencja Prasowa

Wydatki dot. wojny w Ukrainie nie będą ogr. regułą wydatkową

Polska Agencja Prasowa

USA: Liczba nowych miejsc pracy w październiku: +261 tys.

Polska Agencja Prasowa