1. Obserwator Finansowy
  2. Analizy i badania​
  3. Badania pracowników NBP

Analizy i badania​

Idzie moda na bad banki?

Idzie moda na bad banki?

Pomoc rozwojowa po pandemii

Pomoc rozwojowa po pandemii

Osobliwy przebieg finansjalizacji w Polsce, co dalej?

Osobliwy przebieg finansjalizacji w Polsce, co dalej?

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW