Ryzyko klimatyczne na wysokim szczeblu

Magdalena Krukowska

Nikt nie spodziewa się, by na madryckim szczycie zapadły decyzje, które zmniejszą ryzyko zmian klimatu. Jeśli w przyszłym roku polityka krajów zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, nie zmieni się drastycznie, zbliżymy się do katastrofy – uważa sporo uczestników szczytu.