Autor: Obserwator Finansowy

Inflacja przyspieszy jesienią

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrósł o 0,4 punktu. Jest to już trzeci z kolei miesiąc jego wzrostu.

Na razie tempo wzrostu cen z miesiąca na miesiąc jest niższe i w najbliższej przyszłości proces ten powinien być kontynuowany zwłaszcza, że czynniki sezonowe sprzyjać będą obniżaniu inflacji – ocenia Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC . Jednak jesienią, gdy działanie czynników sezonowych przestanie działać w kierunku wolniejszego wzrostu cen, należy liczyć się z odbiciem inflacji.

Czynnikiem, który najsilniej osłabiał presję inflacyjną były niższe oczekiwania przedsiębiorstw co do możliwości podnoszenia cen ich produktów. Producenci w ostatnich miesiącach znacznie częściej niż zwykle rewidują swoje poglądy na temat przyszłych cen. Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu firm skłania je do stopniowego podnoszenia cen. Popyt wewnętrzny jest jednak słaby i dlatego opinie na temat kształtowania się cen charakteryzują się ostatnio dużą zmiennością. Najsilniejsze tendencje do obniżania cen dominują wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, w szczególności u producentów wyrobów elektronicznych i komputerów. Znacznie obniżyły się oczekiwania wzrostu cen u producentów żywności. Natomiast najsilniejsze oczekiwania wzrostu cen występują u producentów energii i w branży przetwórstwa ropy naftowej.

W dalszym ciągu spadają ceny importu. Niższe ceny importu to efekt zarówno stabilizacji cen na rynku surowców, tendencji do umacniania złotego oraz wyraźnego spadku importu dóbr inwestycyjnych.

WPI

Nieznacznie zmniejszyło się tempo przyrostu długu skarbu państwa, choć sama wartość tego zadłużenia cały czas rośnie.

Wykorzystaniu mocy wytwórczych w przemyśle było obojętne dla przyszłych cen w gospodarce. Stopień ich wykorzystania mocy wytwórczych nie uległ istotnej zmianie. Obecnie moce wytwórcze w przemyśle wykorzystywane są w około 73%. Przed rokiem odsetek ten wynosił około 75%. Niższy odsetek wykorzystania mocy jest wyrazem spowolnienia gospodarczego.

Także popyt na kredyt konsumpcyjny nie wywiera presji na wzrost cen. Słabnące zainteresowanie finansowaniem zakupów kredytem bankowym dominowało w całym 2012 roku, a pierwsze miesiące tego roku są kontynuacją wcześniejszych tendencji. W najbliższych miesiącach trudno spodziewać się wzrostu zainteresowania kredytem nawet w warunkach obniżki stóp procentowych i luzowania kryteriów przyznawania kredytów. Podstawowym czynnikiem decydującym o powrocie kredytobiorców do banków jest ożywienie gospodarcze a wraz z nim wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń.

Najsilniejszy wpływ na wzrost cen w tym miesiącu wywarły rosnące ceny usług transportu i magazynowania. Był to już drugi z rzędu miesiąc, gdy ceny na te kategorie usług rosły zdecydowanie szybciej niż w poprzednich miesiącach.

W dalszym ciągu rosną jednostkowe koszty pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Tendencję tą obserwujemy od grudnia ub. roku. Podobną, wzrostową tendencje obserwujemy w przypadku kosztów w przeliczeniu na jednostkę produktu.

Dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym jest dodatnia. Oznacza to, że rosną koszty pracy w całości kosztów, co przekłada się na pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw.

WPI
WPI

Tagi


Artykuły powiązane

Dla USA silne wzrosty importu to pretekst dla protekcjonizmu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dla USA silne wzrosty importu to pretekst dla protekcjonizmu

EURO 2012 inflacji w Polsce nie wywoła

Kategoria: Analizy
EURO 2012 inflacji w Polsce nie wywoła

Najpierw wzrost inflacji, później szansa na jej obniżenie

Kategoria: Analizy
Najpierw wzrost inflacji, później szansa na jej obniżenie

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac