Zawracanie biegu rzeki deską – czy to możliwe?

Witold Kwaśnicki

Naprawdę nie doceniamy potęgi przyrody i potęgi innych procesów naturalnych (np. mechanizmów rynkowych) i ich zdolności regeneracji po katastrofach, niepowodzeniach, kryzysach.