Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę Wielkiej Brytanii

VoxEU

Zdecydowana większość członków panelu uważa, że ze względu na wojnę w Ukrainie Bank Anglii powinien spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych.