Wojna w Ukrainie przyczynia się do pogłębienia deficytu w handlu zagranicznym

Wojciech Mroczek

Głębokie spadki eksportu na rynki wschodnie oraz rekordowe koszty importu pogarszają polski bilans obrotów handlowych. W marcu 2022 r. deficyt wymiany towarowej wyniósł 17,8 mld zł, co jest największą nierównowagą w handlu w XXI wieku.