Autor: Dr Szczepan Urjasz

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Walka spółek technologicznych o supremację na rynku chatbotów

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy czołowe spółki technologiczne położyły nacisk na rozwój narzędzi sztucznej inteligencji. Opracowanie i udostępnienie ChatGPT i Barda zainicjowało dynamiczny rozwój rynku chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.
Walka spółek technologicznych o supremację na rynku chatbotów

(©Envato)

W listopadzie 2022 r. OpenAI, wspierana przez Microsoft, poinformowała o uruchomieniu ChatGPT, czyli chatbota wykorzystującego generatywną sztuczną inteligencję, co spotkało się z zainteresowaniem użytkowników internetu. Od momentu startu zdobył on ogromną popularność i ma znaczącą liczbę użytkowników.

W lutym 2023 r. Google natomiast zaskoczyło świat, ogłaszając przyspieszenie upublicznienia swojego chatbota o nazwie Bard, najprawdopodobniej na fali sukcesu ChatGPT. Oba te systemy są dostępne dla użytkowników jako aplikacja internetowa. W ślad za nimi, w lipcu 2023 r. Apple poinformowało, że pracuje nad systemem sztucznej inteligencji, podobnym do wcześniej wymienionych, na ten moment nie ma jednak planów udostępnienia swojego rozwiązania publicznie. Pracuje jednak aktywnie nad ulepszeniem swoich modeli.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/podcast-jestesmy-w-towarzystwie-mozgow-ktore-sa-od-nas-potezniejsze/

Wyszukiwarki i integracja z innymi platformami

Opracowanie i udostępnienie ChatGPT i Barda zainicjowało dynamiczny rozwój rynku chatbotów opartych na sztucznej inteligencji. Walka o stworzenie najbardziej zaawansowanego chatbota wciąż trwa, a Google i Apple są zdeterminowane, aby nie pozostawać w tyle za Microsoftem. Szczególnie, że ten ostatni eksperymentuje nad połączeniem wyszukiwarki Bing z ChatGPT, tworząc w ten sposób potężną, globalną infrastrukturę opartą na chmurze obliczeniowej Azure. Modele opracowane przez OpenAI są intensywnie szkolone i optymalizowane pod kątem tej integracji. Wersja Bing skupi się na dostarczaniu precyzyjnych i dostosowanych odpowiedzi na konkretne zapytania, minimalizując nadmiar opcji dla użytkowników. Podobnie jak Google, Microsoft integruje również technologię generowania obrazu w Bing. ChatGPT został już zunifikowany z różnymi usługami Microsoft, takimi jak przeglądarka internetowa Edge i narzędzia do współpracy zespołowej Teams. Planowana jest też integracja z innymi platformami.

Walka o stworzenie najbardziej zaawansowanego chatbota wciąż trwa, a Google i Apple są zdeterminowane, aby nie pozostawać w tyle za Microsoftem

Strategie Microsoftu i Google różnią się w pewnych aspektach. Google chce, aby Bard wspierał kreatywność i ciekawość, nie działając tylko jako tradycyjna wyszukiwarka. Google zamierza zintegrować Barda z różnymi platformami, w tym ze stronami internetowymi, usługami przesyłania wiadomości oraz aplikacjami na różne urządzenia. Integracja Barda z wyszukiwarką Google jest odpowiedzią na konkurencyjny wpływ ChatGPT.

Obie spółki dążą do włączenia swoich chatbotów w codzienne użytkowanie, wykorzystując zarówno tekst, jak i obrazy. Przyszłość tego rywalizującego rynku przyniesie kolejne innowacje i zmiany, a obie firmy zdają się być zdeterminowane, by pozostać na czele tego trendu. Zarówno ChatGPT, jak i Bard, pracują nad aktywną integracją dodatkowych wtyczek, aby zwiększyć wydajność swoich systemów i konkurować ze sobą. ChatGPT zyskał przewagę dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu, podczas gdy Bard wykorzystuje istniejące wtyczki. Pomimo tego, że oba systemy są w fazie rozwoju, przyszłość ich integracji będzie ciekawą kwestią do obserwacji.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/sztuczna-inteligencja-bilans-nadziei-i-obaw/

Interakcje z ludźmi

W dziedzinie chatbotów projektanci dążą do tworzenia interakcji, które imitują ludzką rozmowę, aby zapewnić użytkownikom bardziej satysfakcjonujące doświadczenia. Wzrost popularności chatbotów wpłynął na wzrost oczekiwań, a użytkownicy wymagają od sztucznej inteligencji przejawiania cech takich jak empatia, humor i spersonalizowane zaangażowanie. ChatGPT i Bard, choć to modele językowe, mają różne cele i zastosowania. ChatGPT skupia się na zrozumieniu zapytań i formułowaniu odpowiedzi w formie tekstu. Jest on w stanie generować materiały dla różnych celów, takich jak tłumaczenie języków, opisy produktów czy podsumowania transkrypcji. Bard został za to zaprojektowany do generowania dialogów, które przypominają ludzkie rozmowy, co sprawia, że jest idealny do interaktywnego porozumiewania się z użytkownikami. Jest on również skoncentrowany na dostarczaniu zwięzłych odpowiedzi, podobnie jak asystenci cyfrowi typu Alexa czy Siri. Google zakłada, że Bard pomoże m.in. przy planowaniu wakacji, wyszukiwaniu rezerwacji czy tworzeniu przepisów. Oba modele nadal się rozwijają, a ich obszary zastosowań się poszerzają. To pokazuje, że zarówno ChatGPT jak i Bard, zwiększają swoje możliwości i konkurują w różnych obszarach.

Ograniczenia

Istotnym faktem na temat funkcjonowania chatbotów jest to, że zarówno Bard, jak i ChatGPT, mimo swoich imponujących zdolności, działają na zasadzie generowania tekstu opartego na wzorcach i nie mają zdolności myślenia. Z tego powodu obydwa modele mają swoje ograniczenia, które trzeba wziąć pod uwagę w trakcie użytkowania.

Internauci korzystający z ChatGPT zgłosili przypadki generowania odpowiedzi nieistotnych lub bezsensownych, a także dostarczania nieprawdziwych informacji

Internauci korzystający z ChatGPT zgłosili przypadki generowania odpowiedzi nieistotnych lub bezsensownych, a także dostarczania nieprawdziwych informacji. Ten model może mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanych tematów, takich jak dokumenty prawne czy raporty medyczne. W takich przypadkach wymagana może być interwencja człowieka. Chatboty mogą stać się użyteczne m.in. w przypadku pytań opartych na obliczeniach i tłumaczeniach tekstów. Mają również zdolność do odpowiadania na pytania z wielu dziedzin, przy czym wiedza ta może być niekompletna lub po prostu błędna i z tego powodu nie stanowią zastępstwa dla ludzkiej wiedzy oraz oceny. Może to być narzędzie wspierające uczenie się, ale użytkownicy powinni być świadomi jego ograniczeń.

Fakt, że chatboty mogą czasami dostarczać niekompletnych lub nieprawdziwych odpowiedzi, wywołał obawy wśród społeczności internetowej i podkreślił potrzebę dalszego doskonalenia tej technologii. Nadal nierozwiązane pozostają również kwestie etyczne, takie jak uprzedzenia i ochrona prywatności, które są istotne przy dalszym rozwoju tych narzędzi. Należy pamiętać, że baza wiedzy chatbotów może być uzupełniana o informacje pochodzące od użytkowników, a sławny przypadek bota „Tay” opracowanego przez Microsoft w 2016 r., pokazuje jak szybko ludzie ze złymi intencjami są w stanie wpłynąć na technologię. Dla przypomnienia Tay, był botem, który wzorując się na zachowaniach użytkowników Twittera, bardzo szybko zaczął publikować obraźliwe dla wielu grup społecznych posty i został zamknięty w ciągu 16 godzin od uruchomienia.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/generatywna-sztuczna-inteligencja-szanse-i-wyzwania/

Perspektywy na przyszłość

Przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji wydaje się obiecująca, a modele takie jak ChatGPT i Bard mają ogromny potencjał. Są one stale udoskonalane, a dalszy rozwój może przynieść znaczące innowacje. Ich ewolucja będzie skupiała się na kilku kluczowych obszarach:

  • Ulepszanie modeli: Zarówno OpenAI, twórca ChatGPT, jak i Google, odpowiedzialny za Barda, kontynuują pracę nad ulepszaniem swoich modeli. Przejście na nowsze wersje systemów pozwala na poprawę jakości odpowiedzi, zrozumienia kontekstu i generowania bardziej spójnego tekstu.
  • Rozszerzanie obszarów zastosowań: oba modele będą prawdopodobnie rozwijane w kierunku nowych dziedzin, takich jak edukacja, zdrowie, rozrywka, marketing i wiele innych. Zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji są szerokie i mogą przynieść korzyści w różnych dziedzinach.
  • Zarządzanie etyką i odpowiedzialnością: W miarę jak te modele stają się bardziej zaawansowane, ważne jest, aby kontynuować prace nad zapobieganiem problemom związanym z dyskryminacją, dezinformacją i naruszeniem prywatności. Wdrożenie zasad etycznych i środków zapobiegawczych jest kluczowe dla przyszłości tej technologii.
  • Ochrona przed nadużyciami: ryzyko nadużyć, takich jak generowanie dezinformacji, manipulacja, rozpowszechnianie poufnych informacji czy nielegalne działania jest realne. Twórcy tych modeli będą musieli stale pracować nad zapewnieniem, że technologia ta jest wykorzystywana w sposób odpowiedzialny.
  • Rozwój nowych narzędzi i interfejsów: rozwój wtyczek i integracji z innymi narzędziami może wpłynąć na wydajność i wszechstronność tych modeli. Ich zdolność do łączenia się z Internetem czy generowania obrazów dodaje nowe możliwości.
  • Badanie wpływu: konsekwencje wpływu tych technologii na różne dziedziny, w tym na rynek pracy i społeczeństwo, będą wymagały ciągłego badania i analizy.

Ważna lekcja

To fascynujące, jak mocno technologia może oddziaływać na nasze życie, a zarazem jakie nowe wyzwania i dylematy stawia przed nami. Generatywna sztuczna inteligencja, reprezentowana przez modele takie jak ChatGPT i Bard, z pewnością będzie się rozwijać i zdobywać nowe obszary zastosowań, jednak jak w przypadku wielu nowych technologii, droga do doskonałości jest pełna wyzwań i pomyłek. Kluczowe jest utrzymanie równowagi między wprowadzeniem innowacji a odpowiedzialnym wykorzystaniem tych technologii w przyszłości. Twórcy chatbotów z pewnością będą się jednak uczyć na błędach, dostosowując działanie modeli i rozwijając je w odpowiedni sposób, biorąc również pod uwagę opinie użytkowników i społeczności. Jest to niezwykle ważne, ponieważ często to właśnie one kształtują i naprowadzają rozwój tych technologii.

(©Envato)

Tagi


Artykuły powiązane

Globalny wyścig regulacyjny w zakresie AI

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dlaczego UE powinna skoncentrować się na jakości danych i zasadach przypisania odpowiedzialności za jakość produktu?
Globalny wyścig regulacyjny w zakresie AI

Fenomen ChatGPT i jego skutki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niedawne udostępnienie przez kalifornijski startup OpenAI bota ChatGPT i rozwój tego typu rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji będzie miało wpływ na wiele branż, w tym technologiczno-informatyczną. Zaostrzy to konkurencję rynkową, kreując nowe szanse, ale także generując nie do końca zdefiniowane jeszcze ryzyka.
Fenomen ChatGPT i jego skutki

Nowe horyzonty i możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ciekawe, kiedy sztuczna inteligencja (SI) wysadzi z rynku ekspertów tej dziedziny, któ-rzy podejmują próby opisywania procesów i pytań, na które jeszcze nie ma odpowiedzi – szczególnie w sytuacji, kiedy stała się ona bardzo szybko jedną z najbardziej transforma-cyjnych technologii naszych czasów, rewolucjonizując branże i zasadniczo zmieniając sposób działania przedsiębiorstw i inicjatyw biznesowych.
Nowe horyzonty i możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie