Taksonomia, czyli jak UE standaryzuje definicję zrównoważonych aktywów

Grażyna Śleszyńska

Unijny plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego przewiduje wprowadzenie jednolitego systemu klasyfikacji form działalności gospodarczej oraz standardów dotyczących zielonych obligacji.