Stopy procentowe bez zmian. Ważna będzie marcowa projekcja.

Przewidujemy, że inflacja będzie nadal zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat dojdzie do osiągnięcia tego celu – mówił Prezes NBP podczas grudniowej konferencji prasowej.
Stopy procentowe bez zmian. Ważna będzie marcowa projekcja.

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

Na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała – zgodnie z oczekiwaniami – o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna to wciąż 5,75 proc. Prof. Adam Glapiński, podkreślał, że dalsze decyzje będą zależeć od napływających danych gospodarczych i wyklarowania polityki fiskalnej rządu.

„Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego (…) W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy inflacja obniżyła się w Polsce niemal o 12 punktów procentowych (…) Obniża się także systematycznie inflacja bazowa, według wstępnych szacunków jest ona o około 5 punktów procentowych niższa niż w szczycie w marcu bieżącego roku” – mówił Prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej.

Główne argumenty za dalszym spadkiem inflacji to nadal umiarkowana dynamika aktywności w polskiej gospodarce oraz efekty wcześniejszego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej, co przyczyniło się do schłodzenia akcji kredytowej.

„Przewidujemy, że inflacja będzie nadal zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat dojdzie do osiągnięcia tego celu”- mówił Prezes NBP.

Podkreślił jednak, że utrzymuje się niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację.

„Jest wiele elementów niepewności, w szczególności co do cen regulowanych, cen administrowanych, VAT-u na żywność, itd., które powodują, że Rada w sposób oczywisty musi się powstrzymać od jakichkolwiek zmian parametrów polityki pieniężnej”- wyjaśniał prof. Adam Glapiński.

„Mamy nadzieję, że w marcu, kiedy będzie następny Raport o inflacji, kiedy przedstawimy państwu nową projekcję wszystkie te elementy będą nam znane i będą będziemy mogli przedstawić coś bardziej konkretnego. I w marcu też Rada się nad tym intensywnie pochyli i ewentualne są możliwe dalsze decyzje” – zapowiedział.

„Interesuje nas oczywiście kwestia stawki VAT na żywność jaka będzie. Interesują nas ceny energii elektrycznej i ceny gazu (…) Sam VAT na żywność może o 0,9 pkt. proc. według naszych szacunków zmieniać poziom inflacji” – wyjaśniał prof. Adam Glapiński.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy podkreślał, że to kwestie fiskalne są z punktu widzenia przyszłej inflacji ważniejsze niż zmiany kursu walutowego.

„W tej chwili złoty jest istotnie mocniejszy, bo o około 20 proc. wobec dolara, patrząc od jesieni ubiegłego roku i o ok. 10 proc. mocniejszy względem euro. To, oczywiście, działa antyinflacyjnie i to jest bardzo dobrze. (…) Z punktu widzenia walki z inflacją, mocny kurs jest dobry, bo wzmacnia transmisję naszej polityki i działa przeciwinflacyjnie” – zauważył Prezes NBP.

Podkreślił jednak, że NBP nie ma „żadnego preferowanego kursu” i nie wypowiada się na temat jego konkretnych poziomów.

Całość konferencji do zobaczenia tutaj.

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań