Rządy jak banki, chętniej pomagają firmom większym i znanym

Obserwator Finansowy

Pandemiczny kryzys gospodarczy najsilniej dotknął małe przedsiębiorstwa. We wszystkich krajach należących do OECD, choć w nierównym stopniu, mogły one uzyskać finansową pomoc od rządów. Łatwiej o nią, podobnie jak z kredytami z banków, firmom większym i już dłużej obecnym w gospodarce.