Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Rosnące pensje na razie niegroźne dla państw wyszehradzkich

Systematyczne nadwyżki eksportu nad importem stwarzają przestrzeń dla rosnących wynagrodzeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Kontynuacja dynamicznego wzrostu płac w Rumunii i Bułgarii może prowadzić do powstania niebezpiecznej równowagi w handlu zagranicznym.

Rosnące szybko wynagrodzenia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z jednej strony są skutkiem umyślnej polityki gospodarczej nakierowanej na realizację tego celu (na przykład w wielu krajach naszego regionu w szybkim tempie podnoszona jest płaca minimalna), a z drugiej strony wynikiem ograniczonej podaży pracy, szczególnie tej dobrze wykwalifikowanej.

Zbyt szybki wzrost wynagrodzeń może prowadzić do utraty konkurencyjności przez daną gospodarkę i w rezultacie do powstania nierównowagi zewnętrznej w postaci silnie ujemnego salda towarów i usług. Kraje wyszehradzkie, w tym Polska, od kilku lat systematycznie notują wysokie nadwyżki eksportu nad importem, dlatego ryzyko nierównowagi dla tej grupy państw wydaje się obecnie niewielkie.

W najbardziej komfortowej sytuacji pod tym względem znajdują się Węgry – eksport netto tego kraju w drugim kwartale przekroczył wartość 10 proc. PKB. W Czechach od 2015 roku wskaźnik ten rośnie dynamicznie i obecnie kształtuje się na poziomie nieco powyżej 8 proc. PKB. W Polsce i na Słowacji oscyluje wokół 3,5 proc. PKB.

Znacznie gorzej prezentuje się pozycja wyjściowa do dalszego wzrostu wynagrodzeń Rumunii i Bułgarii – państw, które są liderami w podnoszeniu płacy minimalnej (od początku dziesięciolecia wzrost odpowiednio o 141 proc. i 92 proc.). Rumuńska gospodarka ani razu nie wygenerowała nadwyżki eksportu nad importem w ciągu ubiegłej dekady, a od 2014 roku ujemy eksport netto zaczął się wyraźnie pogłębiać. Bułgaria przez ostatnie dziesięciolecie tylko dwukrotnie miała pozytywne saldo towarów i usług – w 2011 roku i w ubiegłym roku. Pod koniec drugiego kwartału tego roku ponownie znalazła się pod kreską.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

O perspektywach rozwoju państw UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Celem artykułu jest zbadanie czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski „skazane są” na peryferyjność, czy mają szanse na zmianę i awansowania do grupy państw centrum.
O perspektywach rozwoju państw UE

Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjska agresja radykalnie zmieniła strukturę eksportu Ukrainy. Kluczowy dotąd sektor metalurgiczny stopniowo traci na znaczeniu, niemal dwie trzecie wpływów ze sprzedaży towarów za granicę przynosi ukraińskie rolnictwo. Silnie zmieniły się też kierunki eksportu.
Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej