Relokacja „brudnego” przemysłu z USA do Meksyku

Po tym jak USA wprowadziły ostrzejsze normy emisji ołowiu, doszło do gwałtownego rozwoju meksykańskiej branży recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Jednocześnie na obszarach położonych blisko tych zakładów w Meksyku wzrosła liczba noworodków o niskiej masie urodzeniowej.
Relokacja 'brudnego' przemysłu z USA do Meksyku

Kluczowym problemem w debatach na temat polityki ochrony środowiska jest fakt, że zaostrzenie regulacji dotyczących emisji zanieczyszczeń w bogatszych państwach może skutkować relokacją „brudnej działalności produkcyjnej” do biedniejszych państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy. Ten proces może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców państw określanych mianem „przystani dla zanieczyszczeń” (ang. pollution havens).

W pracy North-South Displacement Effects of Environmental Regulation: The Case of Battery Recycling (Wpływ przepisów dotyczących ochrony środowiska na przenoszenie aktywności przemysłowej z Północy na Południe: przypadek recyclingu akumulatorów samochodowych; NBER Working Paper 29146), autorzy Shinsuke Tanaka, Kensuke Teshima oraz Eric Verhoogen stwierdzają, że wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku ostrzejszych norm stężenia ołowiu w powietrzu doprowadziło do przenoszenia recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku oraz do pogorszenia stanu zdrowia niemowląt na obszarach położonych niedaleko meksykańskich zakładów zajmujących się recyklingiem akumulatorów.

Recykling akumulatorów samochodowych z wielu względów dobrze nadaje się do prowadzenia badań empirycznych. Po pierwsze, branża ta jest znaczącym emitentem ołowiu, który jest wyjątkowo szkodliwą substancją: zanieczyszczenie środowiska ołowiem wiązane jest z opóźnionym wzrostem płodu, niższym ilorazem inteligencji i gorszymi osiągnięciami edukacyjnymi oraz innymi negatywnymi skutkami. Po drugie, w 2009 roku miała miejsce znacząca zmiana przepisów, w ramach której Stany Zjednoczone 10-krotnie zaostrzyły krajowe normy stężenia ołowiu w powietrzu atmosferycznym, podczas gdy normy obowiązujące w Meksyku pozostały niezmienione. Po trzecie, istnieją wiarygodne dane, które pozwalają na prześledzenie procesu relokacji międzynarodowej recyclingu akumulatorów.

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Badacze skupiają się na lokalizacjach zakładów recyklingu akumulatorów w Stanach Zjednoczonych oraz na poziomach ołowiu w powietrzu atmosferycznym w pobliskich stacjach monitorujących, na przepływach handlowych w zakresie eksportu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, na lokalizacjach zakładów recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w Meksyku oraz na masie urodzeniowej niemowląt urodzonych przez matki mieszkające w pobliżu tych zakładów. Waga urodzeniowa jest szczególnie dobrze mierzonym i „szybko reagującym” parametrem zdrowotnym związanym z poziomem zanieczyszczenia środowiska ołowiem.

Kiedy amerykańskie normy jakości powietrza zostały zaostrzone, gwałtownie spadło stężenie ołowiu w otoczeniu amerykańskich zakładów zajmujących się recyklingiem akumulatorów, gdzie obowiązywały nowe regulacje. Jednocześnie znacząco wzrósł eksport zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. W okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2014 roku eksport akumulatorów wzrósł czterokrotnie, choć w latach 2005-2008 utrzymywał się on na mniej więcej stałym poziomie.

W latach 2008-2013 doszło do znaczącego wzrostu częstotliwości występowania niemowląt o niskiej masie urodzeniowej na obszarach położonych w promieniu do dwóch mil od meksykańskich zakładów recyklingu akumulatorów.

W porównaniu z podobnymi gałęziami przemysłu, wzrost wartości dodanej i wielkości produkcji w meksykańskich zakładach recyklingu akumulatorów był w latach 2008-2013 znacznie wyższy niż w latach 2003-2008. W 5-letnim okresie od 2003 do 2008 roku wartość dodana tego sektora wzrosła o 62,2 proc., natomiast w latach 2008-2013 wzrost wartości dodanej wyniósł 243,2 proc. Zarazem w latach 2008-2013 doszło do znaczącego wzrostu częstotliwości występowania niemowląt o niskiej masie urodzeniowej na obszarach położonych w promieniu do dwóch mil od meksykańskich zakładów recyklingu akumulatorów w porównaniu z obszarami położonymi w odległości od dwóch do czterech mil od takich zakładów. Te negatywne efekty zdrowotne najczęściej występowały wśród matek rodzących w szpitalach prowadzonych przez meksykańskie Ministerstwo Zdrowia. Kobiety te miały zazwyczaj niższy status społeczno-ekonomiczny niż matki rodzące w innych rodzajach szpitali. Badacze stwierdzają, że zaostrzenie amerykańskich przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza ołowiem doprowadziło do przenoszenia recyklingu akumulatorów za południową granicę i wywołało negatywne skutki zdrowotne w Meksyku.

 

Artykuł pochodzi z listopadowego The NBER Digest.


Tagi


Artykuły powiązane

Automotive: baterie przyszłości (powoli) nadchodzą

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czym są baterie półprzewodnikowe i czym różnią się od tych stosowanych dziś w samochodach? Dlaczego wielu ekspertów uważa je za przełom w motoryzacji i rozwoju elektromobilności?
Automotive: baterie przyszłości (powoli) nadchodzą

Czy Europę zaleją chińskie „elektryki”?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Chiny wcześnie rozeznały potencjał elektromobilności i zainwestowały ogromne środki w budowę konkurencyjnego ekosystemu pojazdów elektrycznych. Wyrosły na lidera światowego rynku, zagrażając pozycji europejskich producentów uznanych marek.
Czy Europę zaleją chińskie „elektryki”?

Transformacja energetyczna i popyt na zielone minerały

Kategoria: Trendy gospodarcze
Proces przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną generuje niespotykany dotąd popyt na zielone metale i inne minerały. To może być wąskie gardło transformacji. Aby zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia w skali globalnej potrzeba istotnych inwestycji i innych działań dostosowawczych.
Transformacja energetyczna i popyt na zielone minerały