Rekordowe inwestycje lotnisk na Euro 2012

Ponad 1,7 mld zł wydadzą łącznie na inwestycje cztery polskie lotniska w ramach przygotowań do Euro 2012. Największe inwestycje koncentrują się w Warszawie, a w przeliczeniu na pasażera liderem jest Wrocław. Polskie lotniska odprawiły w 2011 r. najwięcej pasażerów w historii – 21,9 mln osób. Ze względu na Euro 2012 w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
Rekordowe inwestycje lotnisk na Euro 2012

(Opr. DG)

Euro 2012 wymusiło na zarządcach lotnisk w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu przyspieszenie budowy nowych terminali, dróg kołowania i postojowych oraz remontów pasów startowych, które miały być realizowane później.

Warszawa zabuduje kaniony

– Najlepiej przygotowany do Euro 2012 port w Polsce i na Ukrainie to Lotnisko Chopina w Warszawie. Jako jedyne uzyskało 100 proc. gotowości w ocenie UEFA – mówi Mikołaj Piotrowski ze spółki PL.2012.

Państwowe Porty Lotnicze ogłoszą dziś plan tymczasowych zmian w nowym terminalu stołecznego portu dla obsługi Euro 2012. Żeby zwiększyć przepustowość planują zabudować, tzw. „kaniony”, czyli wolne przestrzenie między halą przylotów na poziomie pierwszym, a odlotami na poziomie drugim. Na wygospodarowanej w tej sposób przestrzeni znajdą się dodatkowe bramki kontroli bezpieczeństwa i odprawy biletowej.

Lotnisko Chopina spodziewa się podczas Euro 2012 największej frekwencji w historii. Latem, w dni wylotów czarterami do ciepłych krajów, lotnisko Chopina obsługuje po 50 tysięcy osób dziennie. Podczas najbardziej atrakcyjnych spotkań Euro 2012 na Stadionie Narodowym przez port ma się przewijać każdego dnia o ponad 10 tysięcy osób więcej.

– W fazie grupowej, kiedy w Warszawie zagrają reprezentacje Polski, Rosji i Grecji, nie spodziewamy się wielkiego tłoku. Kulminacja ruchu pasażerskiego nastąpi w ćwierćfinale i półfinale – przewiduje Michał Marzec, dyrektor lotniska Okęcie.

Zarządca Okęcia przygotowuje obok terminalu strefę buforową, gdzie mają oczekiwać na odprawę kibice, którzy nie zmieszczą się w terminalu. W sytuacji awaryjnej uruchomiony ma zostać stary terminal Etiuda, a nie wypożyczony specjalnie na tę imprezę kontenerowy terminal (jak to pierwotnie planowały władze portu).

W przypadku Warszawy trudno oddzielić inwestycje lotniskowe przygotowywane specjalnie na Euro 2012 od tych niezwiązanych z imprezą. PL.2012 wpisało na listę priorytetów remont krótszej drogi startowej wraz ze skrzyżowaniem pasów (to właśnie w tym miejscu zatrzymał się po awaryjnym lądowaniu 1 listopada Boeing 767 kapitan Tadeusz Wrona). Remont wykonała za 95 mln zł konsorcjum Heilt+Woerner.

Do inwestycji na Euro 2012 zalicza się też tzw. pirs centralny i południowy za prawie 100 mln zł. Inwestycję przejął Hochtief po tym jak PPL zerwały umowę z konsorcjum Ferrovial, Budimex i Lamela. To ostatnia część nowego Terminalu 2, której budowa zakończyła się w sierpniu ubiegłego roku.

Zbudowanych wcześniej kosztem 249 mln dolarów kluczowych części Terminalu 2 w naszym zestawieniu nie uwzględniam. Bo według umowy, inwestycje te miały być gotowe w 2006 roku, czyli rok przed tym, jak Polska i Ukraina zostały wskazane w Cardiff jako gospodarz Euro 2012.

Specjalnie na Euro 2012 pod budynkiem terminalu Bilfinger Berger wyposaża za to nową stację kolejową i buduje 2-kilometrowy tunel do przystanku PKP Służewiec. Pociągi dojadą do Dworca Centralnego i Wschodniego. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla obsługi Euro 2012 w Warszawie – dzięki niej kibice w ciągu 20 minut dojadą z lotniska do przystanku PKP obok Stadionu Narodowego. Koszt to 233 mln zł. Termin otwarcia przed Euro jest poważnie zagrożony.

Na przygotowanie Lotniska Chopina do Euro inwestycje wyniosą 428 mln zł. W 2011 roku port odnotował drugi wynik w historii – pod względem liczby obsłużonych – obsługując ponad 9,3 mln pasażerów. To daje wydatki rzędu 46 zł na głowę pasażera.

Modlin przyjmie oligarchów

Jako drugie lotnisko dla Warszawy pnie się w górę – pod względem wielkości wydatków inwestycyjnych – port dla tanich linii w Modlinie. Planowane koszty to 331 mln zł. Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Erbudu w pośpiechu przed euro 2012 kończy budowę terminalu oraz remont pasa i dróg startowych. W styczniu spółka Port Lotniczy Modlin  i Bank Pekao podpisały umowę wsparcia, która pozwoliła wyemitować obligacje za 150 mln zł na dokończenie lotniska.

– Budowa lotniska wkra­cza na ostat­nią pro­stą. Prze­bu­do­wa pa­sa star­to­we­go i dróg ko­ło­wa­nia jest za­awan­so­wa­na w 90 proc., a ter­mi­na­lu pa­sa­żer­skie­go w 70 proc. – twierdzi prezes spółki Port Lotniczy Modlin Piotr Okienczyc.

Drugie lotnisko dla Warszawy nie ma szans przed Euro 2012 osiągnąć pełnej zdolności operacyjnej. Port dostał od UEFA zadanie obsługi tzw. ruch ge­ne­ral aviation, czy­li ma­szy­n biz­ne­so­wych bo­ga­tych ki­bi­ców. Jak twierdzi prezes Piotr Okienczyc, w sprawie lądowania w Modlinie takich samolotów jest już dużo zapytań z Rosji.

Po uwzględnieniu lotniska Modlin wydatki lotniskowe Warszawy urastają do 759 mln zł, czyli prawie 82 zł per capita.

Urząd Mar­szał­kow­ski na Mazowszu za­kła­da, że w 2013 r. Mo­dlin od­pra­wi ok. 1,5 mln pa­sa­że­rów. Port chce konkurować z Lotniskiem Chopina niż­szy­mi opła­ta­mi i moż­li­wo­ścią przyj­mo­wa­nia sa­mo­lo­tów 24 go­dzi­ny na do­bę. Por­ty Lot­ni­cze sza­cu­ją, że w 2013 r. z po­wo­du Mo­dli­na spa­dek liczby pa­sa­że­rów na Okę­ciu wy­nie­sie ok. 5 proc., czyli do 8,8 mln osób.

Rekord we Wrocławiu

Liderem wydatków inwestycyjnych związanych z Euro 2012 w przeliczeniu na głowę pasażera jest Wrocław. Wartość inwestycji realizowanych na Euro 2012 na lotnisku Wrocław-Strachowice to 448 mln zł, m.in. z Funduszu Spójności UE. Biorąc pod uwagę liczbę odprawionych w 2011 roku pasażerów – 1,7 mln (wzrost o 0,8 proc.) – to mamy tu rekord. W przeliczeniu na głowę pasażera – 264 zł.

Na wrocławskim lotnisku Kopernika trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz nowego terminalu – pod charakterystycznym dachem  w formie falujących płatów o powierzchni ponad dwóch boisk piłkarskich. Jak wylicza PL.2012, inwestycja jest zaawansowana w ponad 97 proc.

Pozwolenie na użytkowanie zarządca portu przewiduje dostać do końca lutego. Na 29 lutego – 100 dni przed meczem otwarcia Euro 2012 – wyznaczono datę otwarcia terminalu. Wcześniej nie było wcale tak różowo. Terminal powinien funkcjonować od września ubiegłego roku, ale inwestor zalegał z pieniędzmi. Port Lotniczy Wrocław ratował się emisją wspólnie z Pekao obligacji korporacyjnych.

W fazie grupowej Euro zadaniem lotniska we Wrocławiu będzie obsługa dodatkowego ruchu samolotów przywożących kibiców rosyjskich (w tym znaczna część ruchu general aviation – jak w Modlinie) i w mniejszym stopniu kibiców greckich, których z powodu kryzysu port nie spodziewa się dużo.

Gdańsk na Prima Aprilis

Lotnisko Lecha Wałęsy w Gdańsku wyda w związku z przygotowaniami do Euro 2012 ponad 313 mln zł. W 2011 r. lotnisko w Gdańsku odprawiło prawie 2,5 mln pasażerów (to wzrost o 10 proc. w porównaniu z 2010 rokiem), dając się pod tym względem wyprzedzić tylko lotniskom w Warszawie i Krakowie. Inwestycje na Euro 2012 pochłonęły w Gdańsku 125 zł w przeliczeniu na głowę pasażera.

Jak wygląda zaawansowanie prac w Gdańsku? W grudniu udało się zgodnie z planowanym terminem uruchomić zbudowaną przez Budimex nową płytę postojową przed terminalem (przybyło 15 stanowisk postojowych) oraz drogę kołowania i stanowisko do odladzania samolotów.

Trwają prace budowlane w nowym terminalu. Według konsorcjów Budimeksu i Doraco, zaawansowanie inwestycji to 95 proc. Do wykonania pozostało jeszcze wyposażanie obiektu i odbiory przez straż pożarną, sanepid itd. Zakończenie robót jest planowane na koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Potem nastąpią odbiory techniczne przez nadzór budowlany, które mogą się przeciągnąć. Wstępna data otwarcia to 1 kwietnia.

Rozbudowywane lotnisko ma dla Gdańska podczas Euro 2012 znaczenie pierwszorzędne. Podczas fazy grupowej przyjadą kibice z Irlandii, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji. Według PL. 2012, większość z nich przyleci samolotami. Realizacja tego zadania zwiększy przepustowość pasażerską Portu Lotniczego Gdańsk o 100 proc. – z 2,5 do 5 mln pasażerów.

Niepewność w Poznaniu

Nerwowa atmosfera towarzyszy przebudowie portu Poznań-Ławica. Na cztery miesiące przed Euro 2012 roboty budowlane przy budowie nowego terminalu na Lotnisku Henryka Wieniawskiego zaawansowane tylko w 64 proc., a rozbudowie płyty postojowej dla samolotów i równoległej drogi kołowania – w 71 proc. Według oficjalnego harmonogramu, zakończenie prac nastąpi w kwietniu.

Jak obsłużyć kibiców irlandzkich, włoskich i chorwackich, jeśli modernizacji portu nie uda się zakończyć na czas? Na wypadek sytuacji awaryjnej istnieje plan B.

– W razie ograniczonej dostępność portu w Poznaniu rolę wspomagającą pełnić będzie lotnisko w Zielonej Górze – mówi koordynator do spraw lotnisk w PL.2012 Rafał Marczewski. – Non-stop monitorujemy sytuację na lotnisku w Poznaniu. Zakładamy, że budowę i odbiory techniczne terminalu uda się skończyć przed pierwszym meczem Euro 2012 – zastrzega.

Po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji port w Poznaniu osiągnie gotowość do obsłużenia ponad 30 operacji lotniczych na godzinę. Koszt opóźniających się poznańskich inwestycji lotniskowych to 209 mln zł. Poznań odprawił w ubiegłym roku prawie 1,5 mln osób (wzrost o 5,7 proc.). To daje ponad 139 zł per capita.

Rekord mimo kryzysu

Polskie lotniska odprawiły w 2011 roku najwięcej pasażerów w historii – łącznie 21,9 mln osób. Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pobity został rekord z wyjątkowo dobrego dla branży lotniczej 2008 roku. Najwięcej pasażerów odprawiło w ubiegłym roku warszawskie Lotnisko Chopina – 9,3 mln (o 7,7 proc. więcej niż w 2010 roku).

Jak podaje portal Pasażer.com, na drugim miejscu znalazły się krakowskie Balice z wynikiem 3 mln pasażerów (wzrost o 5,2 proc.), a na trzecim z liczbą 2,5 mln odprawionych osób ex aequo: Katowice (wzrost o 5,8 proc.) i Gdańsk (wzrost o 10 proc).  Milion pasażerów przekroczyły jeszcze: Wrocław  i Poznań. Poniżej tego progu uplasowały się Rzeszów, Łódź i Bydgoszcz.

(Opr. DG)

Tagi


Artykuły powiązane

Branża lotnicza po pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ruch lotniczy powraca na całym świecie do poziomów sprzed pandemii, choć w różnym tempie. Doprowadziła ona do przetasowań na rynku w zakresie roli operatorów i znaczenia hubów lotniczych. Czynników oddziałujących na rynek lotniczy będzie coraz więcej.
Branża lotnicza po pandemii

Rozwój transportu zapewnia przewagę konkurencyjną

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kiedy występuje spowolnienie gospodarcze, kiedy sektor prywatny ogranicza inwestycje, a moce produkcyjne pozostają niewykorzystane, to to jest ten moment, aby sektor publiczny podtrzymał gospodarkę inwestycjami publicznymi – mówi Marcin Horała, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Rozwój transportu zapewnia przewagę konkurencyjną

Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jesteśmy świadkami dużych zmian w inwestycjach chińskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, nie tylko w ich skali, ale przede wszystkim w strukturze. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku europejskim stało się dla chińskich inwestorów trudniejsze, ale rynek ten jest dla nich wciąż atrakcyjny i perspektywiczny.
Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej