Przyszłość z wysokim poziomem zadłużenia publicznego

MFW

W wielu państwach obserwujemy obecnie jednoczesne występowanie wysokiego poziomu długu publicznego i niskich stóp procentowych. W gospodarkach rozwiniętych było tak jeszcze przed pandemią, ale w jej następstwie te trendy uległy dalszemu wzmocnieniu.