Przekleństwo El Dorado

Paweł Kowalewski

Odnajdywanie jasnych punktów na mapie gospodarczej Ameryki Łacińskiej coraz bardziej przypomina poszukiwanie mitycznego El Dorado. Niska odporność tej części świata na decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej jeszcze przyspiesza spadek jej znaczenia gospodarczego.