Prezes PKO BP Iwona Duda o pomocy uchodźcom z Ukrainy

„W 100 oddziałach PKO BP uchodźcy z Ukrainy mogą wymieniać hrywny na złote. Idzie to sprawnie według wzorca zaproponowanego przez NBP. Mam nadzieję, że jeśli Ukraińcy zostaną w Polsce, to będą na dłużej naszymi klientami” – mówi Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO BP portalowi „Obserwator Finansowy” w kuluarach podczas pierwszej konferencji dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI) „Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości”, która odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Rozmowa z Iwoną Dudą, prezesem Zarządu PKO BP – transkrypcja wywiadu (PDF)


Tagi


Artykuły powiązane

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Kategoria: Analizy
Rynki akcji państw Trójmorza są mocno zróżnicowane. Większość z nich w ostatnich latach przeżywała stagnację, ale globalny wzrost zainteresowania akcjami wśród inwestorów indywidualnych może być szansą na ich rozwój. Czy pod wspólnym szyldem?
Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?