Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Jakub Olipra

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia w Polsce z serią anomalii pogodowych, które ożywiły dyskusję nt. globalnego ocieplenia. Sektorem szczególnie narażonym na zmiany klimatyczne jest rolnictwo. Tym samym powstaje pytanie o długookresowy wpływ globalnego ocieplenia na produkcję rolną w Polsce.