PKB – ułomny wskaźnik sukcesów gospodarczych

Adam Gwiazda

Stosowany obecnie wskaźnik PKB nie oddaje faktycznego „stanu zdrowia” gospodarki oraz niektórych, ważnych aspektów jakości życia ludności danego kraju. Nie udało się jednak jak dotąd opracować lepszego miernika.