Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

Wojciech Mroczek

W wyniku COVID-19 załamały się obroty handlowe w europejskim sektorze motoryzacyjnym. W kwietniu wartość polskiego eksportu samochodów osobowych była niższa o 86 proc. wobec sytuacji sprzed roku.