Odwrócenie historycznych trendów demograficznych na polskim rynku pracy

Paweł Strzelecki

Napływ imigrantów do Polski w ostatnich latach jest zjawiskiem, które nie miało precedensu w najnowszej historii Polski i może stanowić sygnał ważnych zmian dziejących się na naszych oczach także w innych krajach Europy Środkowej.