Niuanse chińskiego systemu finansowego

Paweł Gąsiorowski

W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.