Niepewna przyszłość Pracowniczych Programów Emerytalnych

Regina Skibińska

Pracodawcy coraz częściej oszczędzają na emerytury pracowników. Niektórzy, zakładając PPE, liczą na uniknięcie prowadzenia PPK. Inni chcą być konkurencyjni na rynku pracy, który coraz bardziej należy do pracowników.