Moralność autonomiczna – sztuczna inteligencja zamiast sumienia

Niewykluczone, że zaprogramowane przez producentów pojazdy zmienią nie tylko dotychczasową organizację ruchu ulicznego, lecz także nasze myślenie na temat dobra i zła.