Autor: Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej NBP

więcej publikacji autora Milena Kabza

MFW: Dobra koniunktura w gospodarce nie potrwa długo

Mimo dobrych perspektyw krótkoterminowych, światową gospodarkę czeka spowolnienie, któremu mogą towarzyszyć wojny handlowe – od takich wniosków z raportu World Economic Outlook rozpoczęło się wczoraj tegoroczne wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego.
MFW: Dobra koniunktura w gospodarce nie potrwa długo

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, podkreśla rolę międzynarodowej współpracy w zwalczaniu globalnych kryzysów. (CC By NC ND IMF)

W World Economic Outlook (WEO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że światowa gospodarka wzrośnie o 3,9 proc. w 2018 i 2019 roku – bez zmian w stosunku do prognoz ogólnych ze stycznia. Korekty prognoz – w górę – dotyczyły zaś Stanów Zjednoczonych, w przypadku których MFW wskazał, że obniżki podatków dodadzą łącznie 1,2 proc. do PKB tego kraju do 2020 roku, a gospodarka wzrośnie o 2,9 proc. w 2018 r. i 2,7 proc. w 2019 r.

W przypadku większości innych gospodarek rozwiniętych i wschodzących odnotowano mniejsze rewizje prognoz w górę. Prognozy dla Chin przewidują wzrost o 6,6 proc. w 2018 r. i 6,4 proc. w 2019 r., a dla strefy euro PKB wzrośnie odpowiednio o 2,4 proc. i 2 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Z kolei Wielka Brytania będzie jednym z najwolniej rozwijających się krajów wśród gospodarek rozwiniętych ze względu na konsekwencje Brexitu.

MFW oszacował, że poprawa prognoz na następne pięć lat w 60 proc. wynika z wyższego poziomu produktywności. Analitycy Funduszu podkreślają, że w przyszłym roku gospodarki rozwinięte nie będą już miały możliwości utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB bez wzrostu poziomu inflacji. Po 2018 r. stopa wzrostu w krajach rozwiniętych może spaść poniżej poziomu sprzed ostatniego kryzysu, co jest spowodowane głównie starzeniem się społeczeństw w tych krajach i niższym przewidywanym poziomem produktywności.

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, powiedział we wtorek, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2020 r. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest protekcjonizm handlowy największych gospodarek świata oraz rosnące napięcia handlowe.

Cłami w deficyt

Zapoczątkowana niedawno wojna handlowa może ulec zaostrzeniu, gdy polityka fiskalna Stanów Zjednoczonych spowoduje dalsze zwiększenie amerykańskiego deficytu handlowego bez odpowiednich działań krajów europejskich i azjatyckich mających na celu zmniejszenie ich nadwyżek handlowych.

MFW podkreśla także problem zadłużenia na świecie, które znajduje się na historycznie wysokim poziomie. Chociaż w średnim okresie jest oczekiwany jego niewielki spadek, to i tak pozostaje on źródłem ryzyka, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, i o niskim poziomie dochodów. W tym kontekście rozpoczęcie cyklu zaostrzania warunków monetarnych przez główne banki centralne na świecie sprawia, że niektóre gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i kraje (co dotyczy głównie gospodarek wschodzących) będą musiały zmierzyć się ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat w warunkach niskich stóp procentowych.

Także czynniki niegospodarcze stanowią zagrożenie dla światowego wzrostu – są nimi m.in. napięcia geopolityczne, zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyfrowym i klęski żywiołowe.

MFW wskazuje, że bezwzględnie należy wykorzystać obecne, korzystne uwarunkowania do rozwijania polityk i wprowadzania reform, które będą wspierać ożywienie i wzrost gospodarczy w średnim, trudniejszym, okresie, m.in. poprzez bardziej inkluzywny wzrost gospodarczy, odbudowę buforów fiskalnych, poprawę odporności finansowej oraz utrzymanie sprawiedliwego i otwartego systemu handlu międzynarodowego.

>>Raport: World Economic Outlook

 

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, podkreśla rolę międzynarodowej współpracy w zwalczaniu globalnych kryzysów. (CC By NC ND IMF)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Szaleństwo zadłużania

Kategoria: Analizy
Szaleństwo zadłużania

Jak z miliardów zrobić biliony, by sfinansować nowy etap rozwoju globalnego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak z miliardów zrobić biliony, by sfinansować nowy etap rozwoju globalnego

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac