Mandaty banków centralnych

Joanna Niedźwiedzińska

Jedną z zasadniczych kwestii działania banków centralnych jest sposób sformułowania i znaczenie mandatów władz monetarnych. Refleksja nad nimi powinna być ważnym elementem pozwalającym ocenić zasadność podejmowanych przez władze monetarne działań.