Lepsze zarządzanie pozwala lepiej planować podatki

Wielonarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne, które lepiej radzą sobie z monitorowaniem i planowaniem produkcji, są też przypuszczalnie bardziej sprawne w przerzucaniu zysków do krajów o niskim opodatkowaniu.
Lepsze zarządzanie pozwala lepiej planować podatki

Lepsze zarządzanie prowadzi do wyższych zysków, ale w przypadku międzynarodowych producentów dóbr dotyczy to przede wszystkim ich działalności w krajach o niskim opodatkowaniu. W krajach o wysokich podatkach lepsze zarządzanie często wiąże się z niższymi zyskami. Według pewnego nowego badania, może to wynikać z transferu zysków.

Autorki badania sugerują, że dobrze prowadzone firmy produkcyjne, które przodują w nadzorowaniu i przewidywaniu produkcji, mogą podjąć w ciągu roku działania umożliwiające przeniesienie zysków „na papierze” z krajów o wysokich podatkach do takich, gdzie są one niskie. W konsekwencji wiele przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) sektora wytwórczego konsekwentnie zgłasza niemal zerowe zyski w krajach o wysokim opodatkowaniu, jednocześnie raportując wysokie w krajach o niskim opodatkowaniu – nawet jeśli wydajność ich fabryk w obu miejscach jest wysoka.

W dokumencie „Potencjał organizacyjny a transfer zysków” (NBER Working Paper 29225), Katarzyna A. Bilicka oraz Daniela Scur stwierdzają, że przeciętna spółka zależna MNE w kraju o stosunkowo niskiej stawce podatku dochodowego od osób prawnych, czyli 22 proc., odnotowuje zwrot z aktywów o prawie 3 punkty procentowe niższy niż porównywalna spółka zależna w kraju o stosunkowo wysokiej, 30-procentowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych.

Zestawiając informacje z 15 lat praktyk zarządzania MNE z danymi księgowymi dla prawie 1400 przedsiębiorstw działających w 21 krajach, badaczki stwierdzają, że podmioty zależne stosujące pewne praktyki zarządcze uzyskują wyższe przychody, które jednak nie przekładają się – średnio – na wyższe deklarowane zyski w krajach o wysokim opodatkowaniu. Praktyka zarządcza, która najbardziej ściśle koreluje z niskimi zyskami w krajach o wysokim opodatkowaniu wiąże się ze zdolnością firmy do monitorowania produkcji. Chociaż jakość kadry zarządzającej może mieć znaczenie, badaczki dowodzą, że kadra nie jest w stanie przenosić zysków, nie mając do dyspozycji odpowiednich struktur funkcjonujących na skalę firmy. Zdolność do transferu zysków jest też zróżnicowana w zależności od stopnia centralizacji procesu decyzyjnego.

Przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą stosować trzy strategie w celu obniżenia całkowitego obciążenia podatkowego w całej sieci spółek zależnych: transfer długu, ceny transferowe i lokalizacja patentów.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie obciążeń podatkowych spółki zależnej jest wykorzystanie odpowiednich przepisów podatkowych, takich jak zachęty inwestycyjne. Dobrze prowadzone przedsiębiorstwa mogą być bardziej skuteczne w ubieganiu się o ulgi podatkowe, do których są uprawnione. Jednak oprócz tego dobrze zarządzane przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą stosować trzy wspólne strategie w celu obniżenia całkowitego obciążenia podatkowego w całej sieci spółek zależnych. Są to: transfer długu, ceny transferowe i lokalizacja patentów.

W celu przeniesienia długu, spółka zależna w kraju o wysokim opodatkowaniu pożycza pieniądze od spółki zależnej w kraju o niskim opodatkowaniu. Jednostka o wysokich podatkach odlicza zapłacone odsetki, zmniejszając zyski, natomiast jednostka o niskich podatkach otrzymuje te płatności, które podlegają opodatkowaniu, ale według stawki niższej niż odliczenia. Ceny transferowe polegają na tym, że jednostka o wysokim opodatkowaniu kupuje dobra pośrednie od jednostki o niskim opodatkowaniu po zawyżonych cenach, zmniejszając w ten sposób zyski jednostki o wysokim opodatkowaniu i zwiększając zyski jednostki o niskim opodatkowaniu. Wreszcie, firmy mogą korzystać z pewnej elastyczności w zakresie lokowania swoich patentów w kraju o niskich podatkach. Oznacza to, że zyski generowane przez patenty są opodatkowane niskimi stawkami podatkowymi. Kiedy spółki zależne w lokalizacjach o wysokim opodatkowaniu płacą tantiemy od tych patentów swoim odpowiednikom z krajów o niskim opodatkowaniu, tantiemy te obniżają zyski w lokalizacji o wysokim opodatkowaniu i podnoszą je w lokalizacji o niskim opodatkowaniu.

Badaczki zauważają, że istnieją pewne ograniczenia w zakresie transferu zysków: firmy nie chcą, aby podmioty w krajach o wysokim opodatkowaniu wykazywały straty, bo mogłoby zaszkodzić ich postrzeganiu przez inwestorów lub spowodować wprowadzenie specjalnych klauzul w porozumieniach dotyczących zadłużenia. Ceny transferowe mogą być również ograniczane, ponieważ w sytuacji, w której towary są łatwo wyceniane na innych rynkach, organy podatkowe mogą kwestionować ustalanie cen „pod podatki”.

 

Artykuł pochodzi z grudniowego The NBER Digest.


Tagi


Artykuły powiązane

Nowe prawidłowości w transferze zysków za granicę

Kategoria: VoxEU
Transfer zysków jest znacznie bardziej wrażliwy na zmiany stawek w krajach, w których są one niższe od światowej średniej, a mniej wrażliwy w krajach o stawkach zbliżonych do średniej. Wynika stąd, że aby strategia minimum podatkowego skutecznie ograniczała transfer zysków, należałoby zmniejszyć różnice stawek podatkowych.
Nowe prawidłowości w transferze zysków za granicę

Raje podatkowe odejdą do lamusa

Kategoria: Analizy
Sposób opodatkowania dochodów korporacji międzynarodowych kompletnie nie przystaje do zglobalizowanego świata, w którym żyjemy, nie mówiąc o specyfice prowadzenia biznesu w warunkach gospodarki cyfrowej. Wkrótce to się zmieni.
Raje podatkowe odejdą do lamusa

Przyszłość ukryta w bateriach

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 200 gigawatogodzin obecnie do 10 tys. GWh za 20 lat musi wzrosnąć zdolność magazynowania energii elektrycznej, aby świat mógł nadal się rozwijać, minimalizując jednocześnie emisję dwutlenku węgla. Dlatego rozwój technologii zeroemisyjnych i doskonalenie baterii skupia większość środków na badania.
Przyszłość ukryta w bateriach