Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Piotr Szpunar, Piotr Żuk

W ostatnich latach szeroko dyskutowaną koncepcją wśród ekonomistów stało się możliwe wyemitowanie przez banki centralne powszechnie dostępnego pieniądza cyfrowego (tzw. central bank digital currency, dalej CBDC).