Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Puchalska

W warunkach pandemii COVID-19 i niepewności związanej z przebiegiem inflacji na uwagę zasługuje to, jak zachowują się duże sklepy dyktujące ceny dla konsumentów.