Katolicka nauka społeczna, możliwa ekonomia alternatywna

Grzegorz Jeż

Zbigniew Herbert, Pan Cogito o potrzebie ścisłości – (…) jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci.