Jak oczekiwania inflacyjne wpływają na decyzje gospodarstw domowych?

VoxEU

Badanie wykazało, że pomimo niskiego zainteresowania gospodarstw domowych problemami inflacji i polityki pieniężnej, ich oczekiwania inflacyjne w dalszym ciągu mają znaczenie dla podejmowanych decyzji gospodarczych.