Jak Niemcy wymyślili euro

Paweł Kowalewski

Mija 30 lat od momentu, w którym zachodnioniemiecka marka zawitała do dogorywającej NRD. Było to wydarzenie bez precedensu – ta decyzja zaważyła nie tylko na losach Niemiec, ale również – całej jednoczącej się Europy.