Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

Paweł Skrzypczyński

Można zakładać, że wyraźny wzrost inflacji w gospodarce amerykańskiej w bieżącym roku wynika w dużej mierze z oddziaływania czynników przejściowych.