Handel coraz bardziej cyfrowy

Blisko trzy czwarte użytkowników internetu w krajach UE kupiło w ostatnich trzech miesiącach towary lub usługi za jego pośrednictwem. Na zakupy w sieci najbardziej otwarci są Holendrzy. W Polsce popularność zakupów on-line silnie wzrosła w 2020 r., ale w minionym roku osłabła.

Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych od wielu lat systematycznie zwiększa zainteresowanie możliwościami zakupu towarów i usług poprzez telefon lub komputer. Prawdziwe przyspieszenie w tej dziedzinie nastąpiło w 2020 r., gdy pandemia i restrykcje w komunikowaniu się uderzyły w tradycyjny handel, odcinając konsumentów od sprzedawców. Jedynym wyjściem dla obu stron stał się szybszy rozwój sprzedaży on-line.

Z danych zbieranych przez Eurostat, który śledzi rozwój e-handlu w krajach UE, wynika, że udział użytkowników internetu, którzy dokonali za jego pośrednictwem w okresie ostatnich trzech miesięcy zakupu towarów i usług, wzrósł w pierwszym roku pandemii o 5 pkt. proc., z 68 proc. w 2019 r. do 73 proc. w 2020 r. W 2021 r., w drugim roku pandemii, gdy wiele pierwotnych restrykcji zostało już zmniejszonych, tempo rozwoju handlu internetowego wyraźnie osłabło. Udział kupujących w sieci wśród wszystkich internautów powiększył się w krajach Unii tylko o 1 pkt proc., do 74 proc.

Płatności odroczone rozpychają się nie tylko w e-commerce

Dokumentacja Eurostatu wskazuje, że na krach w tradycyjnym handlu najsilniej zareagowali w pierwszym roku pandemii konsumenci i sprzedawcy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich, najbardziej dotychczas zapóźnionych pod względem informatycznym. Istny skok dokonał się pod tym względem w Rumunii, gdzie udział kupujących poprzez internet (wśród jego posiadaczy) wzrósł aż o 16 pkt. proc., z 29 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2020 r. W Chorwacji odsetek ten poszedł w górę w tym czasie z 57 do 69 proc., w Bułgarii – z 31 do 42 proc., na Węgrzech – z 59 do 70 proc.

W 2021 r., drugim roku pandemii, szybciej reagowali na zmiany w modelu handlu inni, dotychczas zapóźnieni w rozwoju handlu internetowego. Miniony rok okazał się szczególnie dobry pod tym względem w Słowacji, gdzie udział zakupów w sieci wśród użytkowników internetu wzrósł z 68 aż do 84 proc. Zaległości nadrabiała także Grecja, gdzie udział kupujących w sieci powiększył się z 59 proc. w 2020 r. do 69 proc. w 2021 r.

W dłuższym horyzoncie – od 2015 do 2021 r. – udział aktywnie wykorzystujących sieć do dokonywania zakupów towarów lub usług najsilniej wzrósł w Czechach (z 55 do 84 proc.), na Węgrzech (z 47 do 74 proc.), Cyprze (z 32 do 59 proc.) i w Słowenii (z 52 do 79 proc.). Przeciwieństwem są Austria i Niemcy, gdzie popularność zakupów przez internet w tym czasie w ogóle nie wzrosła. W Austrii od lat utrzymuje się na poziomie 68 proc., a w Niemczech – na wysokim, ale stabilnym już poziomie 82 proc.

W Polsce od 2015 r. do 2021 r. nastąpił wzrost udziału kupujących przez internet o 17 pkt. proc. Był on jednak znacznie wolniejszy niż w tym czasie w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii czy Rumunii.

W Polsce udział kupujących przez internet wzrastał w ostatnich latach, ale nadal utrzymuje się poniżej średniej w krajach Unii Europejskiej. Wyraźne przyspieszenie nastąpiło pod tym względem w 2020 r., kiedy powiększył się do 72 proc., o 6 pkt. proc. więcej niż w przedpandemicznym roku 2019. W 2021 r., gdy wiele wcześniejszych rygorów było uchylanych, udział kupujących w sieci zmalał – jak wynika z danych Eurostatu – do 70 proc. Z kolei od 2015 r. do 2021 r. nastąpił u nas wzrost o 17 pkt. proc. Był on jednak znacznie wolniejszy niż w tym czasie w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii czy Rumunii.

W sieci – jak wynika z danych Eurostatu – mieszkańcy Unii Europejskiej najczęściej kupują ubrania i buty (w tym sportowe). Ich udział w zakupach wyniósł w 2021 r. aż 68 proc. W Polsce jest on nawet wyższy i wyniósł w minionym roku 70 proc. W cieszących się największym społecznym zaufaniem do zakupów w sieci Holandii udział ten sięgnął w 2021 r. 78 proc.

W pandemicznych warunkach znacznie wzrosło zainteresowanie konsumentów kupnem posiłków z restauracji i fast-foodów z dostawą kurierską do domu. W krajach UE korzystało z tej możliwości w 2021 r. 31 proc. użytkowników internetu, o 3 pkt. proc. więcej niż w 2020 r. W Polsce odsetek ten jest znacznie mniejszy, ale także wzrósł o 3 pkt. proc. (z 13 proc. w 2020 r. do 16 proc. w 2021 r.). W Holandii gotowe posiłki zamawiało w minionym roku 63 proc. internautów, wobec 52 proc. rok wcześniej.

W Polsce – być może taka specyfika naszych zainteresowań – popularniejsze od obiadu z sieci są zakupy przez internet kosmetyków i wyrobów do pielęgnacji urody. W 2021 r. nabywało je online 33 proc. posiadaczy internetu, przy unijnej średniej wynoszącej 27 proc.

>>> Eurostat o zakupach przez Internet

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wykluczenie cyfrowe coraz bardziej bolesne

Kategoria: Analizy
Prawie połowa światowej populacji wciąż nie korzysta z internetu. W czasie pandemii utrudnia to lub uniemożliwia dostęp do wielu dóbr i świadczeń socjalnych, pogłębiając społeczne wykluczenie. Potrzeba więcej inicjatyw, aby ten stan zmienić.
Wykluczenie cyfrowe coraz bardziej bolesne

Digital exclusion increasingly more painful

Kategoria: New trends
Almost half of the global population still is not using the internet. During the pandemic being offline makes it difficult or even impossible to access many goods, services and social benefits, thereby deepening social exclusion. We need more initiatives in order to change this situation.
Digital exclusion increasingly more painful

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce