Globalizacja i spadek marż w Polsce

VoxEU

W ostatnich latach toczy się ożywiona debata na temat kształtowania się marż. W niniejszym artykule autorzy wnoszą wkład do tej debaty, badając związki między globalizacją a marżami monopolistycznymi w Polsce.