Autor: Tomasz Świderek

Dziennikarz specjalizujący się w tematach szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej i nowych technologii.

Fundusze PE inwestują w tym roku ostrożniej

Wysoka inflacja i inwazja Rosji na Ukrainę sprawiły, że polityka inwestycyjna funduszy private equity jest w tym roku dużo ostrożniejsza niż w 2021 r., w którym na przejęcia firm wydały najwyższą kwotę w historii.

Według Bain & Company, firmy doradztwa strategicznego, fundusze private equity (PE) w ub.r. wydały na przejęcia firm na całym świecie ponad 1,1 biliona dolarów. Blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii. Dotychczasowy rekord pochodził z 2006 r. i wynosił 804 mld dolarów.

Ubiegłoroczny wzrost to pokłosie niezbyt udanego 2020 r., gdy z powodu pandemii rynek fuzji i przejęć, w tym tych dokonywanych przez fundusze PE, odnotował spadek. Zaobserwowana w II połowie 2020 r. poprawa nastrojów i idący w ślad za nią wzrost liczby transakcji przeniósł się na I półrocze 2021 r. Jednak w II połowie ub.r., wraz z rosnącą inflacją i obawami o skutki oczekiwanego zacieśniania polityki pieniężnej, skłonność do zawierania transakcji kupna przez fundusze PE zaczęła spadać.

Równolegle do kilkunastomiesięcznej poprawy nastrojów menedżerów funduszy PE, która nastąpiła wraz z końcem pierwszego lockdownu, rosły wyceny przejmowanych spółek. O ile w 2020 r. średnia cena zakupu spółki technologicznej sięgała 20-krotności EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), to w 2021 r. była to już 25-krotność. Rosły też wyceny w innych sektorach, a wraz z nimi średnia wartość transakcji przejęcia. W 2021 r. wyniosła ona nieco ponad 1,1 mld dolarów – o 57 proc. więcej niż w rekordowym pod tym względem 2020 r.

Rekordy za nami, niepewność przed nami

Jak zauważa Bain & Company w swym raporcie „Global Private Equity Report 2022”, za 18 proc. wartości ubiegłorocznych przejęć odpowiada 10 największych transakcji.

Największą transakcją – wartą ponad 30 mld dolarów – był zakup Medline Industries, amerykańskiej spółki z sektora ochrony zdrowia. Firmę wykupiło konsorcjum w składzie Blackstone, Carlyle, Hellman & Friedman i GIC. Było to też największe przejęcie zrealizowane przez fundusze PE w historii.

Bain podkreśla, że liczba transakcji w ub.r., w których wycena kupowanej firmy była nie mniejsza niż 1 mld dolarów niemal się podwoiła. Według RSM, firmy zajmującej się działalnością audytorską, a także doradztwem podatkowym i konsultingiem, wysokie wyceny skłaniały właścicieli firm rodzinnych i założycieli spółek do pozytywnej odpowiedzi na oferty składane przez fundusze.

Na wartość zawartych transakcji wykupu spółek przez fundusze PE miał też wpływ poziom gotówki jaką dysponowały. W całym 2021 r. do różnego typu funduszy napłynęło w sumie 3,4 bln dolarów, o 300 mld więcej niż w rekordowym do tej pory 2020 r. Na fundusze zajmujące się wykupem przypadło z tej kwoty 981 mld dolarów (rok wcześniej – 999 mld dolarów; rekordowy napływ w historii).

Jak twierdzi firma doradcza McKinsey, pieniądze w fundusze PE pompowały firmy ubezpieczeniowe, a także publiczne i prywatne fundusze emerytalne, które w tę klasę inwestycji alokują kilka procent swoich aktywów.

Poza nowymi pieniędzmi fundusze miały do wydania także środki pozyskane we wcześniejszych latach. Średni wiek wolnej gotówki jaką fundusze dysponowały w 2021 r. wynosił 25 miesięcy wobec 21 miesięcy w 2020 r. i 19 miesięcy w 2019 r.

By zagospodarować posiadane pieniądze fundusze PE nie ograniczały się tylko do firm prywatnych. Na przejęcia spółek publicznych (transakcje public-to-private, czyli P2P) w 2021 r. wydały rekordową kwotę 469 mld dolarów, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej. I w tych transakcjach wyceny były wysokie. Średnia to 19,6-krotność EBITDA. To 1,6-raza więcej niż średnia ze wszystkich ubiegłorocznych przejęć przez PE.

Największą ubiegłoroczną transakcją P2P było wezwanie na akcje technologicznej spółki McAfee ogłoszone przez konsorcjum funduszy zarządzanych przez Advent International, Permira, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC i  Abu Dhabi Investment Authority. Druga co do wielkości transakcja to wykup z giełdy CyrusOne, operatora centrów danych przez konsorcjum KKR i Global Infrastructure Partners. Za akcje McAffe zapłacono ponad 15 mld dolarów, zaś CyrusOne ok. 15 mld dolarów. Obie transakcje zamknięto w marcu 2022 r.

Od lat fundusze PE najchętniej kupują firmy o stabilnym biznesie i przepływach finansowych. Stąd najwięcej transakcji dotyczy firm działających w obszarach business-to-business (B2B) i business-to-consumers (B2C).

Od lat fundusze PE najchętniej kupują firmy o stabilnym biznesie i przepływach finansowych. Stąd najwięcej transakcji dotyczy firm działających w obszarach business-to-business (B2B) i business-to-consumers (B2C). Trzecią pozycję mają przejęcia spółek technologicznych.

W ostatnich kilkunastu miesiącach dało się zauważyć – wraz ze wzrostem wycen i skłonności do akceptacji ryzyka – większe zainteresowanie funduszy spółkami z sektora ochrony zdrowia i firmami technologicznymi, zwłaszcza tymi, których biznes jest ściśle związany z postępującą cyfryzacją gospodarki.

W Europie fundusze PE wróciły do kupowania stosunkowo dużych operatorów telekomunikacyjnych. W ub.r. Apax Partners i Warburg Pincus ogłosiły, warte 5,1 mld euro, przejęcie od Deutsche Telekom i skandynawskiej grupy telekomunikacyjnej Tele-2 holenderskiego T-Mobile (transakcję zamknięto w marcu br.), a KKR złożył niewiążącą ofertę zakupu za 10,8 mld euro włoskiego operatora zasiedziałego Telecom Italia.

Rynki wykupów prowadzonych w ub.r. przez fundusze private equity w Europie Środkowej i Wschodniej nie odbiegały od światowego trendu. Jak twierdzi Bain & Company, mimo rosnących wycen liczba zrealizowanych transakcji wzrosła o ponad połowę.

Wielki ruch w fuzjach i przejęciach oraz IPO

Według Bain, w 2021 r. fundusze PE wykupiły 140 spółek, w tym 31 w Polsce, 23 w Rumunii i 21 w Czechach. Jedną z największych transakcji był wykup z giełdy w Londynie i Pradze spółki Stock Spirits, która działa w Polsce, Czechach, Włoszech, Słowenii i Chorwacji. Wezwanie ogłosił CVC Capital Partners. Transakcja miała wartość 767 mln funtów.

Dużą jak na rodzime warunki transakcją był zakup Benhauer, spółki specjalizującej się w technologiach marketingowych oferowanych pod handlową nazwą SALESmanago przez Perwyn i SilverTree Equit.

W pierwszym kwartale tego roku fundusze PE zajmujące się wykupem inwestowały – podobnie jak w końcówce 2021 r. – ostrożniej. Powodem była ciągle rosnąca inflacja i ryzyko zacieśniania polityki pieniężnej, a także zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Ta wojna – według firm doradczych – będzie wywierała presję na wszelkie potencjalne transakcje wykupów spółek z branż, w których Rosja jest kluczowym elementem łańcucha dostaw np. w zakresie towarów lub surowców.

Od końca lutego doszedł jeszcze jeden czynnik – inwazja Rosji na Ukrainę. Ta wojna – według firm doradczych – będzie wywierała presję na wszelkie potencjalne transakcje wykupów spółek z branż, w których Rosja jest kluczowym elementem łańcucha dostaw np. w zakresie towarów lub surowców. Wojna może skłonić decydentów do wstrzymania się od podpisywania umów inwestycyjnych.

W pierwszych miesiącach 2022 r. kontynuowany był ubiegłoroczny trend wybierania do portfela spółek mających czytelną politykę związaną z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (ESG). Fundusze inwestujące w USA dodatkowo silnie zwracały uwagę na takie pozafinansowe czynniki jak dywersyfikacja etniczna, a także sprawy związane z zatrudnianiem kobiet i ich promocją w firmach.

Podobnie jak w ubiegłym roku fundusze PE szukają celów przejęć wśród spółek giełdowych. Vista Equity Partners wspólnie z Evergreen Coast Capital, firmą zarządzającą funduszami PE związaną z Elliott Investment Management, ogłosili zamiar przyjęcia Citrix Systems. Notowaną na giełdzie Nasdaq spółkę IT wyceniono w tej transakcji na 16,6 mld dolarów. Inna duża transakcja P2P ogłoszona w I kwartale to zamiar przejęcia firmy analitycznej i badawczej Nielsen przez Evergreen Coast Capital i Brookfield Business Partners. Ta ogłoszona w końcu marca transakcja ma wartość 15,3 mld dolarów.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Giełda państwowych spółek przegrywa z zagraniczną konkurencją

Kategoria: Analizy
Kiedy na światowych rynkach trwa hossa, u nas główne indeksy z trudem rosną, a w trakcie globalnej bessy WIG i WIG20 meldują się w czołówce spadków. To efekt dominacji na parkiecie spółek kontrolowanych przez państwo, reprezentujących branże, które lata świetności mają już dawno za sobą.
Giełda państwowych spółek przegrywa z zagraniczną konkurencją

Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Kategoria: Analizy
Praktyka gospodarcza ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że sektor finansowy jest jednym z głównych obszarów dokonywania fuzji i przejęć na świecie.
Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjska agresja radykalnie zmieniła strukturę eksportu Ukrainy. Kluczowy dotąd sektor metalurgiczny stopniowo traci na znaczeniu, niemal dwie trzecie wpływów ze sprzedaży towarów za granicę przynosi ukraińskie rolnictwo. Silnie zmieniły się też kierunki eksportu.
Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej