Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Paweł Bagiński

Modernizacja i rozbudowa globalnej i regionalnej infrastruktury wymaga ogromnych środków finansowych. Ich źródła upatruje się w aktywach inwestorów instytucjonalnych.