Edukacja na rzecz systemu finansowego – otwarcie salonu ekonomicznego NBP w Krakowie

Stabilność polskiego systemu finansowego jest nie tylko efektem odpowiedniej polityki monetarnej i fiskalnej oraz działalności nadzoru. Zależy ona też od poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa.
Edukacja na rzecz systemu finansowego – otwarcie salonu ekonomicznego NBP w Krakowie

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, Sala Narodowego Banku Polskiego (©NBP)

Znajomość problematyki związanej z finansami wśród obywateli ma z kolei związek z edukacją ekonomiczną. Wspiera ją od lat Narodowy Bank Polski, edukując i informując m.in. na łamach Obserwatora Finansowego.

Dziś pojawia się nowe, ważne miejsce w Polsce, służące podnoszeniu poziomu wiedzy o ekonomii i finansach. Prezes NBP prof. Adam Glapiński otworzył Krakowski Salon Ekonomiczny NBP.

– Edukacja ekonomiczna jest jednym z celów NBP – podkreśla prezes Glapiński. – Najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesów w tym obszarze jest udział w ciekawym, interaktywnym projekcie lub zaproszenie do odwiedzenia miejsca, w którym bezpośrednio można poznać tajniki finansów – dodaje.

– Salon będzie miejscem spotkań i wymiany myśli i idei ekonomicznych. Aby stworzyć dobre wprowadzenie do dyskusji, ale też pomóc w edukacji, przygotowaliśmy wystawę, która porusza najważniejsze zagadnienia związane z historią pieniądza w Polsce – mówi Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. – Narracja skupia się wokół wielu ważnych wątków, odnoszących się bezpośrednio do powstawania i ewolucji systemów monetarnych od samego początku istnienia polskiej państwowości do czasów współczesnych. Jej zasadniczą częścią jest też pokazanie roli i zadań Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa – dodaje.

Salon w sercu Krakowa

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP znajduje się w bankowym gmachu przy ulicy Basztowej 20. Budynek ten jest uważany przez wielu historyków architektury za jeden z najładniejszych w Polsce. 16 listopada 1965 r. został wpisany do rejestru zabytków ówczesnego województwa krakowskiego.

Monumentalny gmach powstał na początku lat 20. XX w. dla potrzeb oddziału Banku Polskiego SA, według projektu architekta Kazimierza Wyczyńskiego. Oddany do użytku został w 1924 r. i od tego czasu nieprzerwanie służy jako bank. W czasie II wojny światowej miał w nim siedzibę Bank Emisyjny w Polsce (niem. Emissionsbank in Polen), który w okupowanym przez Niemców Generalnym Gubernatorstwie pełnił funkcję banku centralnego, m.in. emitując banknoty (tzw. „młynarki” – nazwa pochodzi od nazwiska dyrektora banku Feliksa Młynarskiego) i monety. Po zakończeniu wojny, w niezniszczonym budynku utworzono Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego.

– Trudno sobie wyobrazić w Krakowie lepszą lokalizację na salon ekonomiczny, jak ulica Basztowa – mówi Basiak-Gała. – O wyjątkowości miejsca stanowi naturalne wkomponowanie w przestrzeń ekspozycyjną widoków Krakowa. Zwiedzający, spoglądając przez okno, widzą najważniejsze zabytki królewskiego miasta, m.in. Barbakan, Bramę Floriańską, Akademię Sztuk Pięknych czy Pomnik Grunwaldu.

Eksponaty i filmy

Ekspozycja została podzielona na trzy uzupełniające się moduły tematyczne, które tworzą: Sala Polska, Sala Narodowego Banku Polskiego z Gabinetem Numizmatycznym i Sala Krakowska.

– Sercem Salonu jest Gabinet numizmatyczny, w którym można podziwiać unikatowe monety i banknoty kolekcjonerskie wyemitowane przez NBP. Ich piękno i artyzm zachwycają, a przekazywane treści uczą historii naszego kraju, ale także uwypuklają rolę Małopolski i Krakowa w budowaniu polskiej gospodarki – tłumaczy Basiak-Gała.

Sala Polska ukazuje dzieje polskiego pieniądza od początku kształtowania się polskiej państwowości do czasów współczesnych. Obecnie zwiedzający mogą obejrzeć tam film pt. „Polskie złoto”, który został wyprodukowany na zlecenie NBP w 2019 r.

To nowoczesna produkcja w technologii VR 360 stopni, trwająca 8 minut. Opowiadana historia rozpoczyna się w pierwszych dniach II wojny światowej, we wrześniu 1939 r., kiedy Niemcy zbliżają się do Warszawy. Wówczas urzędnicy Banku Polskiego podejmują decyzję o ewakuacji polskich zasobów złota; transporty z oddziałów banku formują kolumnę i kierują się w stronę granicy z Rumunią. Luftwaffe rozpoczyna poszukiwania konwojów. Film zachęca do poznania fascynujących wojennych losów polskiego złota.

Z kolei Sala Krakowska ukazuje bardzo silny wpływ stolicy Małopolski na losy Rzeczypospolitej. – Wyodrębniliśmy tę salę, aby zaprezentować istotną rolę królewskiego miasta i jego wybitnych osobistości m.in. monarchów, bankierów, ekonomistów, ludzi kultury, sztuki, nauki na kształtowanie się i budowanie polskiej gospodarki – opowiada Basiak-Gała.

Salonowe tradycje

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to miejsce otwarte na nowe idee, dlatego istotną formą działalności będą także organizowane tutaj spotkania, debaty, konferencje i wydarzenia z udziałem naukowców, przedsiębiorców, nauczycieli oraz ludzi kultury i sztuki.

Dlaczego forma „salonu”?  – Nawiązaliśmy do historycznej, XIX wiecznej tradycji salonowej, żywej do tej pory nie tylko w środowisku krakowskim, która była forum wymiany myśli,  w konsekwencji służąc rozwojowi i edukacji – tłumaczy Basiak-Gała. Przypomina, że tradycja salonów jest w Krakowie żywa: wciąż działają i goszczą najciekawsze wydarzenia artystyczne i naukowe, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Salon Maturzystów w Teatrze im. Juliusza Słowackiego działa Krakowski Salon Poezji, w Pałacu Sztuki organizowany jest Krakowski Salon Sztuki, który jest miejscem spotkań środowiska artystycznego związanego z Krakowem.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP jest otwarty dla zwiedzających od poniedziałku, 14 września. Zwiedzanie i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla zwiedzających indywidualnie oraz grup zorganizowanych jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.nbp.pl/kse.

– Liczę, że nasza inicjatywa przysłuży się edukacji ekonomicznej Polaków. Poznając historię pieniądza lepiej zrozumieją jego rolę i lepiej będą poruszać się w świecie finansów, a to pomoże im podejmować trafne decyzje ekonomiczne – podsumowuje Basiak-Gała.

Patronem medialnym Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP jest serwis ObserwatorFinansowy.pl.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, Sala Narodowego Banku Polskiego (©NBP)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Problem przymusu ekonomicznego w polityce handlowej Chin

Kategoria: Trendy gospodarcze
Analiza przypadków stosowania przymusu ekonomicznego w polityce handlowej Chin wskazuje, że podłożem takiego postępowania  jest obrona chińskich interesów narodowych, w tym integralności terytorialnej i suwerenności państwa, stabilności wewnętrznej, rozwoju gospodarczego i społecznego.
Problem przymusu ekonomicznego w polityce handlowej Chin

Mocne fundamenty polskiej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Walka o naszą suwerenność gospodarczą wciąż trwa. Polska gospodarka wykazała w ostatnich latach bardzo wysoką odporność na różne szoki zewnętrzne. Warto odnotować, że w 2020 r., kiedy to wybuchła pandemia koronawirusa skala realnego spadku PKB była jedną z najniższych w Europie. Z kolei zarówno w 2021 r., jak również w 2022 r., kiedy doszło do ożywienia gospodarczego szybkość realnego wzrostu PKB w naszym kraju była jedną z najwyższych na Starym Kontynencie. Odporność polskiej gospodarki przekłada się między innymi na to, że agencje ratingowe utrzymują swoje oceny dla Polski na stosunkowo wysokim poziomie.
Mocne fundamenty polskiej gospodarki

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego

Kategoria: Analizy
Ostatnie trzy lata przyniosły silne wyzwania dla funkcjonowania polskiego systemu płatniczego. Budowa nowego systemu płatności SORBNET3, a także planowane regulacje europejskie to ważne zadania na najbliższą przyszłość.
Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego