Do poziomu PKB sprzed kryzysu wrócimy dopiero w 2022 roku

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk

Koronawirus i jego gospodarcze następstwa mogą zabrać łącznie nawet 6,7 pkt. proc. ze wzrostu PKB do końca 2022 roku. O tyle niżej biegnie centralna ścieżka z lipcowej projekcji NBP w porównaniu ze ścieżką z projekcji marcowej.