Do Irlandii z rodziną, do Niemiec na budowę

Wśród przybyszów z Polski w Irlandii i Wielkiej Brytanii wzrasta udział migrantów wyrażających chęć pozostania za granicą na stałe. Zdecydowana większość zakłada tam lub ściąga rodziny. W przypadku Holandii i Niemiec jest odwrotnie – wynika z najnowszych badań emigracji prowadzonych przez NBP.
Do Irlandii z rodziną, do Niemiec na budowę

CC BY-NC by John Keogh, infografika DG

Badanie NBP wskazuje, że w latach 2012 – 2014 odsetek osób planujących pozostać w Irlandii i Wielkiej Brytanii na stałe wzrósł o 20 i o 9 punktów procentowych. W przypadku Holandii i Niemiec, dostrzega się spadek analogicznej wartości, jednak w znacznie mniejszym stopniu (o 3 i o 2 pkt proc.). Udział osób planujących pozostać w Holandii i w Niemczech na stałe jest jednak nadal stosunkowo wysoki i wynosi 34 proc. w przypadku Holandii i 40 proc. w przypadku Niemiec. Dla porównania analogiczne wartości dla Irlandii i Wielkiej Brytanii to 54 proc.

Z sezonowego charakteru prac wykonywanych przez polskich migrantów w Holandii i w Niemczech wynika znacznie większy udział osób planujących pobyt za granicą krótszy niż rok w tych krajach, w porównaniu z Wielką Brytanią i Irlandią (24 i 18 proc. w stosunku do 7 i 4 proc. w 2014 roku). Duża część migrantów w Holandii zatrudniona jest w sektorze rolniczym i ogrodnictwie, a w Niemczech wciąż spora grupa pracuje w sektorze budowlanym.

Infografika: DG

Infografika: DG

Większe zainteresowanie długoterminowym pobytem w Wielkiej Brytanii i Irlandii wśród ankietowanych potwierdza się również w odpowiedziach na inne pytania. W Holandii i w Niemczech, mimo iż udział migrantów zamierzających pozostać za granicą na stałe nieznacznie spadł na przełomie dwóch ostatnich lat, wyniki innych pytań mogą świadczyć o tym, że osoby, które zadeklarowały chęć pozostania na stałe za granicą w większym stopniu zaangażowały się w proces osiedlania się poza Polską.

W badaniu zrealizowanym w 2014 r. w porównaniu do badania z roku 2012 we wszystkich krajach zmniejszył się odsetek ankietowanych mieszkających za granicą bez żadnej rodziny. Największy spadek odnotowano w Irlandii (11 pkt proc.), a analogiczne wartości dla Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec to kolejno 6 pkt proc., 6 pkt. proc. i 3 pkt. proc.

Jednocześnie, w zależności od krajów, wzrosły udziały osób mieszkających poza granicami Polski z mężem/żoną/partnerem/ partnerką, dziećmi, rodzicami/teściami i/lub rodzeństwem. Największy wzrost udziału procentowego odnotowano w przypadku migrantów mieszkających w Irlandii wraz z dziećmi (12 pkt. proc.). Wzrost ten wydaje się nie być wynikiem przyjazdu dzieci do rodziców, ale raczej tworzenia rodzin za granicą. Świadczy o tym analogicznych rozmiarów wzrost migrantów, których rodziny składają się między innymi z dzieci (13 pkt. proc.).

W efekcie, w 2014 tylko 15 proc. migrantów w Irlandii, mieszkało tam bez rodziny, w Wielkiej Brytanii – 26 proc., w Holandii – 42 proc., a w Niemczech 41 proc. Szczegóły na wykresie poniżej:

Infografika: DG

Infografika: DG

Istotnie zmienił się także udział osób pobierających świadczenia socjalne za granicą. W 2014 r. udział osób niekorzystających za granicą ze świadczeń społecznych zmalał w Wielkiej Brytanii o 30 pkt. proc., w Irlandii o 15 pkt. proc. w Holandii o 37 pkt. proc., a w Niemczech o 55 pkt. proc. (Wykres 3). Może to wynikać z faktu zakładania za granicą rodzin, a zatem uzyskiwania prawa do tych świadczeń.

Infografika: DG

Infografika: DG

Ponadto w odpowiedzi na pytanie o miejsce, w którym emigranci planują wydać swoje oszczędności, spadł udział osób planujących wydawać je w Polsce, a wzrósł udział osób planujących wydawać je w kraju migracji. Ponownie najbardziej widoczna zmiana miała miejsce w Irlandii. Udział osób planujących wydać swoje oszczędności w Polsce spadł w tym kraju o 15 pkt. proc., a udział osób planujących wykorzystać zgromadzone oszczędności w Irlandii wzrósł o 19 pkt. proc. W Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech udział pierwszej grupy zmalał o kolejno 1 pkt. proc., 3 pkt. proc. i 4 pkt. proc., a udział grupy planującej wydać oszczędności za granicą w Wielkiej Brytanii wzrósł o 9 pkt. proc., w Holandii nie zmienił się, a w Niemczech wzrósł o 3 pkt. proc.

Część planów dotyczących wydawania oszczędności może wiązać się z zakupem nieruchomości za granicą (Wykres 4). Procent migrantów nie posiadających nieruchomości za granicą i nie zamierzających kupować nieruchomości w ciągu najbliższego roku spadł w Wielkiej Brytanii o 16 pkt. proc., w Irlandii – 25 pkt. proc., w Holandii – 23 pkt. proc., a w Niemczech – 25 pkt. proc. W Wielkiej Brytanii i Irlandii spadek ten zrównoważony został w większości wzrostem udziału osób nie posiadających nieruchomości, ale zamierzających kupić nieruchomość w najbliższym roku. W Holandii i w Niemczech dominujący był wzrost osób posiadających już nieruchomości.

Infografika: DG

Infografika: DG

Badanie ankietowe, wykonane zostało w okresie od 15 października do 25 listopada 2014 roku. metodą face-to-face wśród polskich migrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niderlandach i Niemczech. Było to kolejne badanie realizowane przez NBP począwszy od roku 2007 (za wyjątkiem roku 2013). Rozmiar próby dla Wielkiej Brytanii i Niemczech to 1500, Irlandii – 1000 osób, a Holandii – 700 osób. Badanie to obejmuje dwie grupy problemów: (i) sytuację migrantów na rynku pracy, z uwzględnieniem ich zachowań społeczno-demograficznych, (ii) aspekty ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez migrantów przekazów zarobków do Polski.

 

CC BY-NC by John Keogh, infografika DG
Infografika: DG
Infografika: DG
Infografika: DG
Infografika: DG

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Kategoria: Analizy
Obroty towarowe między Irlandią Północną a Irlandią w dalszym ciągu odbywają się na dotychczasowych zasadach. Utrzymanie unijnych regulacji w handlu Irlandii Północnej ma przyczyniać się do dalszego rozwoju współpracy między Północą a Południem, będąc jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa na wyspie.
Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

Kategoria: Analizy
Migranci stanowią istotny odsetek pracujących w wielu sektorach usługowych rozwiniętych gospodarek. Ich praca w czasie pandemii najczęściej nie może być świadczona w sposób zdalny, co oznacza, że dotkliwiej odczuwają konsekwencje wprowadzanych restrykcji. Narażeni są na gorsze warunki pracy i niższy poziom wynagrodzenia.
Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

Brexit zmienił polski handel z Wielką Brytanią

Kategoria: Analizy

Po brexicie zmalało znaczenie rynku brytyjskiego w polskim eksporcie towarów. Udało nam się jednak utrzymać udział w imporcie Wielkiej Brytanii, a i eksporterzy wielu produktów umocnili swoją pozycję.

Brexit zmienił polski handel z Wielką Brytanią