Długotrwały rozwój możliwy tylko w relacjach partnerskich

Globalizacja, czyli integracja coraz większej liczby krajów w proces produkcji tzn. w proces de facto wytwarzania dobrobytu jest korzystna dla wszystkich – mówi Paweł Gąsiorowski z Departamentu Stabilności Finansowej NBP.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Rozwój w gospodarce po pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Duże sektory gospodarki europejskiej, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), potrzebują innowacji i wdrożenia technologii cyfrowych, by nie pozostać w tyle. Pomoc strategiczna w formie zapewniania płynności musi przekształcić się w bardziej ukierunkowane zachęty do transformacji strukturalnej.
Rozwój w gospodarce po pandemii

Finansyzacja zahamowała rozwój gospodarczy

Kategoria: Analizy
Priorytetem każdego biznesu jest pozyskanie i utrzymanie klienteli. Pozostałe cele, łącznie z zaspokajaniem apetytu akcjonariuszy, są wtórne. Postępująca od 40 lat finansyzacja gospodarki wywróciła do góry nogami ten zdrowy sposób myślenia o działalności gospodarczej. Ze szkodą dla społeczeństwa.
Finansyzacja zahamowała rozwój gospodarczy

Myślisz - rozwój, mówisz - infrastruktura

Kategoria: Analizy
Po pandemii dwie olbrzymie gospodarki: europejska i amerykańska mają stanąć na nogi dzięki inwestycjom infrastrukturalnym. Pomysł z infrastrukturą zły nie jest. Jej rozbudowa sprzyja wzrostowi, rozwojowi społeczno-gospodarczemu i poprawie jakości życia. Oby tylko była przemyślana.
Myślisz - rozwój, mówisz - infrastruktura