Długotrwały rozwój możliwy tylko w relacjach partnerskich

Globalizacja, czyli integracja coraz większej liczby krajów w proces produkcji tzn. w proces de facto wytwarzania dobrobytu jest korzystna dla wszystkich – mówi Paweł Gąsiorowski z Departamentu Stabilności Finansowej NBP.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Rozwój transportu zapewnia przewagę konkurencyjną

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kiedy występuje spowolnienie gospodarcze, kiedy sektor prywatny ogranicza inwestycje, a moce produkcyjne pozostają niewykorzystane, to to jest ten moment, aby sektor publiczny podtrzymał gospodarkę inwestycjami publicznymi – mówi Marcin Horała, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Rozwój transportu zapewnia przewagę konkurencyjną

Rozwój zrównoważony a zmiany klimatu – w poszukiwaniu ulotnej równowagi

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od kilkudziesięciu lat gospodarka i system finansowy na świecie przechodzą zasadnicze zmiany. Ich motorem są globalizacja i cyfryzacja procesów, ale ich ostateczny kierunek zależy od takich punktów zwrotnych, jak kryzys finansowy roku 2008, pandemia COVID-19 czy ruchy tektoniczne w geopolityce.
Rozwój zrównoważony a zmiany klimatu – w poszukiwaniu ulotnej równowagi