Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami firm a makroekonomia

Adam Szyszka

Jak błędy o podłożu psychologicznym wpływają na decyzje menedżerów na poziomie mikro i jak agreguje się to w gospodarce w ujęciu makro? Szczególną rolę odgrywa tu błąd nadmiernej pewności siebie.