Czy Schumpeter złapie koronawirusa? Dowody z Francji

VoxEU

Na podstawie badań francuskich przedsiębiorstw w okresie pandemii autorzy stwierdzają, że normalny proces selekcji związany z bankructwami firm nie został w 2020 roku zniekształcony.